publikacje i opracowania

restrukturyzacja i upadłości

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki z o.o.

28/02/2020

Spółki z ograniczoną działalnością są zdecydowanie najpopularniejszym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej w formie podmiotu zbiorowego. Co roku powstaje ponad trzy razy więcej spółek z o.o. niż wszystkich pozostałych spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń razem wziętych. Nie licząc więc jednoosobowych działalności gospodarczych, spółka z o.o. jest najczęstszym podmiotem, z którym przedsiębiorcy wchodzą w relacje handlowe, a co za tym idzie – dłużnikiem.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są spółkami kapitałowymi i posiadają osobowość prawną. Oznacza to, że długi spółki pokrywane są z jej majątku. Wiele spółek z o.o. nie ma jednak dużego majątku, dlatego należą do grupy nieco wyższego ryzyka niewypłacalnością, za którą co do zasady  osoby zarządzające spółką odpowiedzialności nie ponoszą. Są jednak wyjątki.

Roszczenia względem spółki z o.o. należy dochodzić bezpośrednio od niej – według schematu: najpierw polubowne wezwanie do zapłaty, następnie postępowanie sądowe, a na końcu egzekucja komornicza. Jeżeli, żaden ze sposobów windykacji się nie powiedzie, a komornik umorzy wobec spółki z o.o. egzekucję z uwagi na jej bezskuteczność, można rozważyć dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółki (tzw. odpowiedzialność subsydiarna).

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za jej długi przewidziana została w art. 299 kodeksu spółek handlowych. Odpowiedzialność ta nie dotyczy wspólników, którzy nie są w zarządzie spółki, jak również członków rady nadzorczej, czy komisji rewizyjnej.

Każdy z członków zarządu sp. z o.o. odpowiada solidarnie za jej zobowiązania. Oznacza to, że można wedle uznania zażądać zapłaty niezaspokojonego długu spółki w całości lub w części od wszystkich członków zarządu łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna.

Nie zawsze jednak będzie można skutecznie dochodzić zapłaty od członków zarządu. Istnieją pewne wyłączenia. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie:

 1. a) zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości;
 2. b) wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
 3. c) wydano postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu;
 4. d) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z winy danego członka zarządu;
 5. e) pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Każda z przesłanek dotyczy odrębnie każdego z członków zarządu. Zatem w przypadku istnienia kilku z nich, może się zdarzyć, że tylko niektórzy będą ponosili odpowiedzialność subsydiarną, bo np. jeden piastował funkcję krócej, a drugi dłużej, zaś niewypłacalność spółki de facto powstała za pełnienia funkcji drugiego z nich.

Omówione uregulowanie z k.s.h. nie wyklucza odpowiedzialności członków zarządu wynikających z innych przepisów prawnych, np. na skutek popełnienia przezeń przestępstwa na szkodę wierzycieli spółki, czy odpowiedzialności podatkowej.

 Analogicznie przepisy do odpowiedzialności członków zarządu, stosuje się do likwidatorów ustanowionych przez sąd.

Autor:

Damian Nowicki

Damian Nowicki

Adwokat

Email: kontakt@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Adwokat o wieloletnim doświadczeniu procesowym i lider działu procesowo-windykacyjnego w kancelarii. Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych.

INNE ARTYKUŁY

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Jedną z form walki przedsiębiorstwa z kryzysem finansowym jest próba namówienia wierzycieli do zawarcia porozumienia i przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Celem takiego postępowania jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Kto, kiedy i gdzie powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Kto, kiedy i gdzie powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Widmo upadłości jest czarnym scenariuszem, którego dłużnicy, przede wszystkim przedsiębiorcy, pragnęliby uniknąć. Wiadomym jest, że upadłość może prowadzić do wieloletnich perturbacji życiowych, a rozpoczęcie nowej działalności przez z bagażem niewypłacalności może być trudne.

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska, to znana od czasów starożytnych (skąd wywodzi się ta tajemnicza nazwa), metoda na skuteczne dochodzenie roszczeń od nieuczciwych dłużników, którzy zbywają swój majątek za bezcen czy darmo, uniemożliwiając zaspokojenie wierzycieli.

Powództwa przeciwegzekucyjne a skarga na czynności komornika

Powództwa przeciwegzekucyjne a skarga na czynności komornika

Postępowanie egzekucyjne jest bardzo sformalizowane. Komornik zasadniczo nie analizuje wniosku egzekucyjnego pod kątem merytorycznym. Niejednokrotnie okazuje się, że postępowanie komornicze, przynajmniej w jakimś zakresie, nie jest zasadne.

ZAPRASZAMY DO kontaktu

UMÓW WIZYTĘ

ul. Palacza 144, Poznań

ZADZWOŃ

+48 61 666 37 60

NAPISZ

kontakt@turcza.com.pl

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60
  FAX: +48 61 666 37 59
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.