publikacje i opracowania

restrukturyzacja

Powództwa przeciwegzekucyjne a skarga na czynności komornika

10/03/2020

Postępowanie egzekucyjne jest bardzo sformalizowane. Komornik zasadniczo nie analizuje wniosku egzekucyjnego pod kątem merytorycznym, czy żądanie windykacyjne jest zasadne czy nie. Komornik jedynie analizuje wniosek pod kątem formalnym, czy nie ma żadnych braków i podejmuje się czynności wskazanych przez wierzyciela. Niejednokrotnie okazuje się, że postępowanie komornicze, przynajmniej w jakimś zakresie, nie jest zasadne, w takiej sytuacji należy zwrócić się o ingerencję do sądu, chyba że wierzyciel dobrowolnie odstąpi od wniosku, co w praktyce zdarza się rzadko.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje ingerencji sądowej (w zakresie omawianej problematyki), to skarga na czynności komornika oraz powództwo przeciwegzekucyjne skierowane przeciwko wierzycielowi. Skarga dotyczy bezpośrednio komornika, może dotyczyć nieprawidłowo przeprowadzonych czynności egzekucyjnych (np. zajęcia na rzeczach wyłączonych z egzekucji z mocy ustawy), zawyżenia przez komornika kosztów, czy nieprawidłowej interpretacji tytułu wykonawczego albo wniosku egzekucyjnego. W przypadku dwóch ostatnich sytuacji, skarga może polegać np. na błędnej interpretacji tytułu, którym jest notarialne poddanie się egzekucji, które nie zawsze jest jasno sformułowane albo np. na nieodróżnieniu sprostowania od rozszerzenia wniosku egzekucyjnego, które mają różne skutki prawne i inaczej liczony jest w stosunku do nich termin przedawnienia roszczeń. Wnosząc skargę na czynności komornika wynosi 50 zł. Sprawę rozpoznaje sąd rejonowy właściwy dla siedziby komornika, na ogół w ciągu kilku tygodni.

Powództwa przeciwegzekucyjne są bardziej skomplikowanymi postępowaniami, droższymi i dłużej trwającymi. Wobec czego, celem zabezpieczenia interesów dłużnika przed niezasadną egzekucją, można wnieść o wstrzymanie czynności egzekucyjnych.

Posługując się systematyką kodeksu postępowania cywilnego (art. 840 i n.), pierwszym rodzajem postępowania przeciwegzkucyjnego jest powództwo opozycyjne. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności (ale nie wyroku sądowego), np. gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane;

3) tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, np. na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia;

4) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności, bowiem uprzednio zgodził się na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego małżonka, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się.

Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego kieruje się przeciwko wierzycielowi na zasadach ogólnych, co oznacza, że musi spełniać warunki formalne typowego pozwu o zapłatę, w tym również zostać opłacony zgodnie z wartością przedmiotu sporu.

Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi.

Kolejnym rodzajem powództwa przeciwegzekucyjnego jest powództwo interwencyjne. Dotyczy ono jednak osoby trzeciej, której niezasadnie komornik zajął przedmiot celem egzekucji na rzecz wierzyciela. Rola dłużnika w takim postępowaniu również jest ważna. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu osoby trzeciej, może zostać pozwanym obok wierzyciela.

Autor:

Damian Nowicki

Damian Nowicki

Adwokat

Email: kontakt@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Adwokat o wieloletnim doświadczeniu procesowym i lider działu procesowo-windykacyjnego w kancelarii. Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych.

INNE ARTYKUŁY

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Jedną z form walki przedsiębiorstwa z kryzysem finansowym jest próba namówienia wierzycieli do zawarcia porozumienia i przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Celem takiego postępowania jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Kto, kiedy i gdzie powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Kto, kiedy i gdzie powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Widmo upadłości jest czarnym scenariuszem, którego dłużnicy, przede wszystkim przedsiębiorcy, pragnęliby uniknąć. Wiadomym jest, że upadłość może prowadzić do wieloletnich perturbacji życiowych, a rozpoczęcie nowej działalności przez z bagażem niewypłacalności może być trudne.

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska, to znana od czasów starożytnych (skąd wywodzi się ta tajemnicza nazwa), metoda na skuteczne dochodzenie roszczeń od nieuczciwych dłużników, którzy zbywają swój majątek za bezcen czy darmo, uniemożliwiając zaspokojenie wierzycieli.

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki z o.o.

Spółki z ograniczoną działalnością są zdecydowanie najpopularniejszym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej w formie podmiotu zbiorowego. Spółka z o.o. jest najczęstszym podmiotem, z którym przedsiębiorcy wchodzą w relacje handlowe, a co za tym idzie – dłużnikiem.

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60
  FAX: +48 61 666 37 59
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.