publikacje i opracowania

restrukturyzacja

Kto, kiedy i gdzie powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

20/04/2020

Sytuacja dłużnika

Widmo upadłości jest czarnym scenariuszem, którego dłużnicy, przede wszystkim przedsiębiorcy, pragnęliby uniknąć. Wiadomym jest, że upadłość może prowadzić do wieloletnich perturbacji życiowych, a rozpoczęcie nowej działalności przez z bagażem niewypłacalności może być trudne. Niemniej, gdy przedsiębiorca popadnie w długi, musi poważniej przeanalizować, czy nie zachodzi konieczność złożenia wniosku upadłościowego.

Zaniechanie złożenie wniosku upadłościowego albo zbyt późne jego złożenie może narazić dłużnika na szereg nieprzyjemnych konsekwencji z odpowiedzialnością karną oraz zakazem prowadzenia działalności gospodarczej włącznie. Z kolei złożenie wniosku w odpowiednim czasie może pozwolić nawet na pozbycie się długów.

 

Sytuacja wierzyciela

Niewypłacalność dłużnika, to również poważne problemy wierzyciela, który także może popaść w wieloletnie długi. W praktyce gospodarczej naturalnym jest, że przedsiębiorca posiada zarazem wierzytelności oraz długi. Jeśli nie może ściągnąć wierzytelności, wierzyciel sam może popaść w niewypłacalność.

Wierzyciel, w przypadku braku spłaty ze strony dłużnika, powinien zawczasu zastanowić się nad potrzebą doprowadzenia do upadłości dłużnika. Im szybciej spełnią się przesłanki ku ogłoszeniu upadłości, tym szybciej wierzyciel może odzyskać przynajmniej w części swoją należność.

 

Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Prawo upadłościowe daje więc legitymację do złożenia wniosku upadłościowego tak dłużnikowi, jak i jego wierzycielom. Chodzi jednak tylko o wierzycieli osobistych, którymi nie są np. wierzyciele uprawnieni do egzekwowania roszczeń w drodze ustanowionego zabezpieczenia, czy to rzeczowego, czy obligacyjnego.

Ponadto prawo upadłościowe upoważnia kilka innych podmiotów do złożenia wniosu upadłościowego, np.:

 1. a) w stosunku do spółki osobowej, każdy z jej wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki;
 2. b) w stosunku do osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych – każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw spółki i do jej reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami;
 3. c) likwidator podmiotu w likwidacji;
 4. d) kurator osoby prawnej.

 

Kiedy należy złożyć wniosek?

Poza dłużnikiem, wskazane podmioty posiadają prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Natomiast na dłużnika, co do zasady, nałożono obowiązek. Obowiązek, który nakazuje złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości, czyli od dnia wystąpienia stanu niewypłacalności. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jednocześnie domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Ustawa wprowadza więc termin trzech miesięcy opóźnienia w spłacie oraz warunek posiadania przynajmniej dwóch zobowiązań, bowiem określa zobowiązania w liczbie mnogiej.

 

Gdzie należy złożyć wniosek

 Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć do sądu właściwego miejscowo co do zasady dla siedziby dłużnika. Musi to być sąd, którym funkcjonuje wydział gospodarczy do spraw upadłościowych. Wniosek o ogłoszenie upadłości podlega opłacie w wysokości 1.000 zł.

Autor:

Damian Nowicki

Damian Nowicki

Adwokat

Email: kontakt@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Adwokat o wieloletnim doświadczeniu procesowym i lider działu procesowo-windykacyjnego w kancelarii. Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych.

INNE ARTYKUŁY

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Jedną z form walki przedsiębiorstwa z kryzysem finansowym jest próba namówienia wierzycieli do zawarcia porozumienia i przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Celem takiego postępowania jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska, to znana od czasów starożytnych (skąd wywodzi się ta tajemnicza nazwa), metoda na skuteczne dochodzenie roszczeń od nieuczciwych dłużników, którzy zbywają swój majątek za bezcen czy darmo, uniemożliwiając zaspokojenie wierzycieli.

Powództwa przeciwegzekucyjne a skarga na czynności komornika

Powództwa przeciwegzekucyjne a skarga na czynności komornika

Postępowanie egzekucyjne jest bardzo sformalizowane. Komornik zasadniczo nie analizuje wniosku egzekucyjnego pod kątem merytorycznym. Niejednokrotnie okazuje się, że postępowanie komornicze, przynajmniej w jakimś zakresie, nie jest zasadne.

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki z o.o.

Spółki z ograniczoną działalnością są zdecydowanie najpopularniejszym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej w formie podmiotu zbiorowego. Spółka z o.o. jest najczęstszym podmiotem, z którym przedsiębiorcy wchodzą w relacje handlowe, a co za tym idzie – dłużnikiem.

ZAPRASZAMY DO kontaktu

UMÓW WIZYTĘ

ul. Palacza 144, Poznań

ZADZWOŃ

+48 61 666 37 60

NAPISZ

kontakt@turcza.com.pl

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60
  FAX: +48 61 666 37 59
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.