publikacje i opracowania

restrukturyzacja

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

21/04/2020

Jedną z form walki przedsiębiorstwa z kryzysem finansowym jest próba namówienia wierzycieli do zawarcia porozumienia i przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Celem takiego postępowania jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. W jednym z poprzednich artykułów pisaliśmy o niewypłacalności. Obecnie stan niewypłacalności nie oznacza całkowitego upadku firmy. Rozwiązaniem jest właśnie podjęcie działań restrukturyzacyjnych.

Działania restrukturyzacyjne dzielą się na cztery kategorie. Pierwsza z nich to postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się z udziałem Doradcy restrukturyzacyjnego. Kolejną możliwością jest przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe, w których sąd powołuje nadzorcę sądowego. Dłużnik zachowuje prawo do zajmowania się swoimi sprawami, ale do czynności przekraczających zwykły zarząd potrzebna jest zgoda nadzorcy. Postępowanie sanacyjne to rozwiązanie dla przedsiębiorców znajdujących się w najbardziej dramatycznym położeniu.

Postępowania restrukturyzacyjne różnią się przede wszystkim: trybem dochodzenia do zawarcia układu, zakresem przyznanej dłużnikowi przez ustawę ochrony przed wierzycielami, zakresem ograniczenia dłużnika w zarządzie jego majątkiem (przedsiębiorstwem).

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najprostszym z postępowań restrukturyzacyjnych pod względem czasowym, proceduralnym i stopniem zaangażowania sądu. Dłużnik zachowuje w nim w znacznym stopniu kontrolę nad przedsiębiorstwem, jak i przebiegiem postępowania – dokonuje wyboru nadzorcy układu, przygotowuje projekt propozycji układowych i przeprowadza głosowanie wierzycieli nad treścią układu. Postępowanie o zatwierdzenie układu daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu z wierzycielami w wyniku samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika bez udziału sądu. Ten tryb postępowania sprawdza się na wczesnym etapie kryzysu przedsiębiorcy, a można go wszcząć, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawnionych do głosowania znajduje się na poziomie nie wyższym niż 15%. Dłużnik we współpracy z nadzorcą układu zbiera głosy wierzycieli za przyjęciem układu, przedstawiając im karty do głosowania. Dla zatwierdzenia układu wymagana większość kapitałowa wynosi 2/3 wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Z perspektywy dłużnika wadą jest brak ochrony majątku dłużnika przed windykacją, bowiem w postępowaniu o zatwierdzenie układu nie stosuje się przepisów o zabezpieczeniu, zatem nie można zawiesić egzekucji ani też uchylić zajęć rachunków bankowych.

Przyspieszone postępowanie układowe

Szczególnym trybem restrukturyzacji jest przyspieszone postępowanie układowe. Jak sama nazwa wskazuje, w tym trybie w szczególności chodzi o czas. Czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego może być w każdym przypadku inny, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy jak i zarówno od ilości prowadzonych postępowań w sądzie. Z tego powodu w tym postępowaniu ustawa przewiduje np. krótsze terminy na rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego oraz przygotowanie spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych, a także planu restrukturyzacyjnego przez nadzorcę sądowego. Wierzyciele znacznie szybciej uzyskują decyzję w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia układu, a zatem szybciej mogą oczekiwać efektów wdrożenia układu lub w razie negatywnej oceny sytuacji dłużnika podjąć zawieszone postępowania egzekucyjne. To postępowanie nie jest odpowiednia opcją dla tych, którzy chcą dokonać dogłębnych zmian w strukturze i przedmiocie działania swojego przedsiębiorstwa.

Postępowanie układowe

Z chwilą otwarcia postępowania układowego majątek dłużnika staje się masą układową, a dłużnik nie ma możliwości zaspokajania zobowiązań objętych układem, ani obciążania swojego majątku. W postępowaniu układowym, co do zasady dłużnik zachowuje zarząd nad własnym majątkiem, ale pod kontrolą nadzorcy sądowego. Po otwarciu postępowania układowego nadzorca w terminie trzydziestu dni sporządza spis inwentarza, który służy ustaleniu składu masy układowej oraz oszacowaniu wartości składników masy. W tym samym terminie nadzorca składa plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności. Wierzyciele mają realny wpływ na przebieg postępowania w ramach rady wierzycieli. Co do zasady zarząd nad przedsiębiorstwem pozostaje w rękach dłużnika. Korzystne dla dłużnika jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności objętych układem z chwilą otwarcia postępowania układowego oraz zakaz wszczynania nowych egzekucji.

Postępowanie sanacyjne

Najbardziej radykalne dla dłużnika i najbliższe postępowaniu upadłościowemu. Jako jedyne może być wszczęte wbrew woli dłużnika. Występuje tu możliwość zbywania majątku zbędnego w stanie wolnym od obciążeń, co przyspiesza sprzedaż takiego majątku i nie narusza praw wierzycieli rzeczowych, a także możliwość odstępowania od umów wzajemnych bez względu na określony w nich tryb zmierzający do wcześniejszego rozwiązania danego kontraktu. Dłużnik traci jednak kontrolę nad przedsiębiorstwem poprzez pozbawienia lub radykalne ograniczenie zarządu własnego dłużnika.

Z uwagi na rosnącą popularność postępowań restrukturyzacyjnych i zwiększoną ich liczbę w porównaniu do lat poprzednich czas od otwarcia postępowania do chwili jego umorzenia może wynieść nawet około 8-9 miesięcy. W przypadku przyspieszonych postępowań układowych czas ten jest krótszy – średnio trwa około 4 miesięcy. Mimo, iż z perspektywy czasu widać rosnącą popularność restrukturyzacji, która znacząco wpływa na wydłużenie czasu jej realizacji, to uznać należy iż jest to czasem jedyna szansa na uratowanie przedsiębiorstwa. Dlatego niezwykle istotną kwestią jest rozmowa i porada doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego, który w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie dobierze odpowiednie rozwiązanie dla naszego przedsiębiorstwa.

Autor:

Katarzyna Turcza

Radca prawny

Email: kontakt@turcza.com.pl
Telefon: +48 61 666 37 60

Mec. Katarzyna Turcza jest radcą prawnym oraz praktykującym doradcą restrukturyzacyjnym.

INNE ARTYKUŁY

Kto, kiedy i gdzie powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Kto, kiedy i gdzie powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Widmo upadłości jest czarnym scenariuszem, którego dłużnicy, przede wszystkim przedsiębiorcy, pragnęliby uniknąć. Wiadomym jest, że upadłość może prowadzić do wieloletnich perturbacji życiowych, a rozpoczęcie nowej działalności przez z bagażem niewypłacalności może być trudne.

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska, to znana od czasów starożytnych (skąd wywodzi się ta tajemnicza nazwa), metoda na skuteczne dochodzenie roszczeń od nieuczciwych dłużników, którzy zbywają swój majątek za bezcen czy darmo, uniemożliwiając zaspokojenie wierzycieli.

Powództwa przeciwegzekucyjne a skarga na czynności komornika

Powództwa przeciwegzekucyjne a skarga na czynności komornika

Postępowanie egzekucyjne jest bardzo sformalizowane. Komornik zasadniczo nie analizuje wniosku egzekucyjnego pod kątem merytorycznym. Niejednokrotnie okazuje się, że postępowanie komornicze, przynajmniej w jakimś zakresie, nie jest zasadne.

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki z o.o.

Spółki z ograniczoną działalnością są zdecydowanie najpopularniejszym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej w formie podmiotu zbiorowego. Spółka z o.o. jest najczęstszym podmiotem, z którym przedsiębiorcy wchodzą w relacje handlowe, a co za tym idzie – dłużnikiem.

ZAPRASZAMY DO kontaktu

UMÓW WIZYTĘ

ul. Palacza 144, Poznań

ZADZWOŃ

+48 61 666 37 60

NAPISZ

kontakt@turcza.com.pl

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60
  FAX: +48 61 666 37 59
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.