Przedawnienie roszczeń z końcem grudnia 2020 r.

16 grudnia 2020


W związku ze zmianą przepisów ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 tj. z dnia 2020.10.08), która miała miejsce w 2018 roku, to na ostatni dzień 2020 r. przypada koniec terminu przedawnienia niektórych roszczeń powstałych w 2018 roku, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. W związku z powyższym, aby prawidłowo dochodzić należności powstałych w 2018 roku, należy przenalizować rodzaje posiadanych roszczeń i niezwłocznie podjąć czynności mające na celu przerwanie biegu przedawnienia.

 

Roszczenia ulegające przedawnieniu w 2020 r.

Rodzaje roszczeń powstałych w 2018 roku, które ulegają przedawnieniu z końcem 2020 r.:  

 • roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy,
 • roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego,
 • roszczenia z umowy o dzieło,
 • roszczenia powstałe w zakresie działalności przedsiębiorstw hotelowych i gastronomicznych z tytułu należności za dostarczone mieszkanie, utrzymanie i usługi oraz z tytułu wydatków poniesionych na rzecz osób, które korzystają z usług takich przedsiębiorstw,
 • roszczenia z umowy zlecenia:
  • o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom;
  • z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.

Przedsiębiorcy

Powyższe przepisy dotyczą także przedsiębiorców – mianowicie, z uwagi na dwuletni termin przedawnienia wszelkich umów sprzedaży, z dniem 31 grudnia 2020 roku przedawnią się roszczenia wynikające z faktur z 2018 roku.

Przerwanie biegu przedawnienia

W przypadku wystąpienia ww. roszczeń, aby nadal istniała możliwość ich prawidłowego dochodzenia od dłużnika, należy jeszcze w 2020 r. dokonać czynności, które przerywają bieg przedawnienia roszczeń. Do takich czynności zalicza się w szczególności między innymi złożenie pozwu, uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje lub wszczęcie mediacji.

Kancelaria TURCZA wypracowała efektywne metody dochodzenia należności, w tym bogate instrumentarium czynności na etapie przedsądowym, jak i na etapie egzekucji, pozwalające na skuteczne poszukiwania i ustalenie składników majątku dłużnika oraz ich zabezpieczenie w celu dalszej egzekucji. Zapraszamy do kontaktu.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

AKTUALNOŚCI

Roszczenia z tytułu najmu pojazdu zastępczego

Roszczenia z tytułu najmu pojazdu zastępczego

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA AUTOMOTIVEAutor artykułu:Właściciel pojazdu mechanicznego, uszkodzonego w wypadku lub, czy kolizji, co do zasady, ma prawo do zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego....

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60
  FAX: +48 61 666 37 59
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.