Przedawnienie roszczeń z końcem grudnia 2020 r.

16 grudnia 2020


W związku ze zmianą przepisów ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 tj. z dnia 2020.10.08), która miała miejsce w 2018 roku, to na ostatni dzień 2020 r. przypada koniec terminu przedawnienia niektórych roszczeń powstałych w 2018 roku, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. W związku z powyższym, aby prawidłowo dochodzić należności powstałych w 2018 roku, należy przenalizować rodzaje posiadanych roszczeń i niezwłocznie podjąć czynności mające na celu przerwanie biegu przedawnienia.

 

Roszczenia ulegające przedawnieniu w 2020 r.

Rodzaje roszczeń powstałych w 2018 roku, które ulegają przedawnieniu z końcem 2020 r.:  

 • roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy,
 • roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego,
 • roszczenia z umowy o dzieło,
 • roszczenia powstałe w zakresie działalności przedsiębiorstw hotelowych i gastronomicznych z tytułu należności za dostarczone mieszkanie, utrzymanie i usługi oraz z tytułu wydatków poniesionych na rzecz osób, które korzystają z usług takich przedsiębiorstw,
 • roszczenia z umowy zlecenia:
  • o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom;
  • z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.

Przedsiębiorcy

Powyższe przepisy dotyczą także przedsiębiorców – mianowicie, z uwagi na dwuletni termin przedawnienia wszelkich umów sprzedaży, z dniem 31 grudnia 2020 roku przedawnią się roszczenia wynikające z faktur z 2018 roku.

Przerwanie biegu przedawnienia

W przypadku wystąpienia ww. roszczeń, aby nadal istniała możliwość ich prawidłowego dochodzenia od dłużnika, należy jeszcze w 2020 r. dokonać czynności, które przerywają bieg przedawnienia roszczeń. Do takich czynności zalicza się w szczególności między innymi złożenie pozwu, uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje lub wszczęcie mediacji.

Kancelaria TURCZA wypracowała efektywne metody dochodzenia należności, w tym bogate instrumentarium czynności na etapie przedsądowym, jak i na etapie egzekucji, pozwalające na skuteczne poszukiwania i ustalenie składników majątku dłużnika oraz ich zabezpieczenie w celu dalszej egzekucji. Zapraszamy do kontaktu.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

AKTUALNOŚCI

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Dnia 09 lutego 2022 roku Sejm uchwalił długo przygotowywaną nowelizację kodeksu spółek handlowych. Jest to jedna z największych nowelizacji KSH....

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.