31.01.2022 – 06.02.2022

Zmiana przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń pobocznych:

Wraz z nowelizacją pojawiają się nowe możliwości dotyczące obowiązku rejestracji pojazdów. Od lutego podczas sprzedaży samochodu nabywca ma możliwość niewymieniania tablic rejestracyjnych pojazdu oraz numeru rejestracyjnego. Wciąż należy jednak w przeciągu 30 dni zgłosić zakup pojazdu oraz przerejestrować auto. Umożliwiono również czasowe wycofanie samochodów osobowych z ruchu w wypadku koniczności wykonania poważnych napraw elementów nośnych konstrukcji co umożliwia zaoszczędzenie na obowiązkowym ubezpieczeniu OC za okres naprawy. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001517 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517)

W życie wchodzi Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Przepisy zacieśniają zakaz handlu w niedziele, ograniczając najwcześniej stosowane możliwości jego obejścia. Od lutego przedsiębiorstwa chcące skorzystać z wyłączenia z zakazu będą musiały wykazać że co najmniej 40% ich miesięcznego dochodu ze sprzedaży detalicznej pochodzi m.in. z usług pocztowych, handlu kwiatami, pamiątkami, prasą lub wyrobami piekarniczymi czy też działalności gastronomicznej. Wraz z wprowadzonym ograniczeniem wprowadzono nakaz prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży dla placówek chcących korzystać z ww. wyłączenia. Niestosowanie się do zakazu handlu lub prowadzenia ewidencji zagrożone jest karą grzywny od jednego do stu tysięcy złotych. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001891 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1891)

W życie wchodzi Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

W życie wchodzi wprowadzona w ramach tarczy antyinflacyjnej 2.0 obniżka stawek VAT na artykuły spożywcze, środki produkcji rolnej, gaz, paliwa oraz energię elektryczną i cieplną. Wprowadzony został również obowiązek informowania klientów o obniżonych stawkach. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000196 (Dz.U. z 2022 r. poz. 196)

W życie wchodzi Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego

Ustawa powiększa kwotę przychodów zwolnioną od podatku dochodowego dla rolników prowadzących handel detaliczny z 40 tys. złotych do 100 tys złotych rocznie. Zniesiony został również limit żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego w odniesieniu do sprzedaży  żywności konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących sprzedaż do konsumenta finalnego. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000138 (Dz.U. z 2022 r. poz. 138)

W życie wchodzi Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw – zmiana ustawy o czasie pracy kierowców

Wraz z unijnym pakietem mobilności zmieniają się polskie przepisy dotyczące pracy kierowców. Od 2 lutego 2022 roku kierowca wykonujący transport międzynarodowy nie jest traktowany jako pracownik w podróży służbowej. W związku z powyższym nie przysługuje mu zwolniony ze składek ZUS oraz podatku dochodowego ryczałt za nocleg oraz dieta, które często stanowiły większość wynagrodzenia kierowców. Tym samym rosną koszty pracodawców i pojawia się konieczność zmian sposobu ich wynagradzania. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000209 (Dz.U. z 2022 r. poz. 209)