KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

AUTOMOTIVE

Konfiskata pojazdu za przekroczenie prędkości – ważne informacje dla dealerów

4/03/2022

Autor artykułu:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.

Z początkiem 2021 roku w Danii zaszły duże zmiany w przepisach prawa drogowego, które w praktyce mogą być nadal niemałym zaskoczeniem dla unijnych kierowców. Temat konfiskaty samochodu za jazdę po alkoholu czy przekroczenie prędkości wywołuje ożywioną dyskusję od kilku miesięcy.

Zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu

Zgodnie z art. 1a Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2021.0.450) składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych. (…).

Zatem jeżeli nowy właściciel pojazdu wyraża chęć zachowania tablic rejestracyjnych, które pojazd posiadał już w momencie jego zakupu, wystarczy że złoży odpowiedni wniosek, tym samym oszczędzając na kosztach zakupu nowych tablic.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Ww. ustawa rozszerza dotychczasowy katalog pojazdów, które mogły być wycofane czasowo z ruchu, o samochody osobowe. Obecnie czasowo można wycofać z ruchu jedynie samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy. Czasowe wycofanie ma na celu oszczędność właścicieli takich pojazdów na kosztach obowiązkowego ubezpieczenia OC. Należy jednak pamiętać, iż dotyczy to jedynie pojazdów uszkodzonych i to tylko w przypadku, kiedy uszkodzone zostały zasadnicze elementy nośne konstrukcji. Taki pojazd będzie można wycofać z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy. Aby dokonać ponownego czasowego wycofania z ruchu konieczne jest upłynięcie okresu trzech lat od poprzedniego wycofania.

W celu przywrócenia pojazdu do ruchu niezbędne jest wykonanie powtórnych badań technicznych, niezależnie od tego, czy auto wcześniej miało przegląd, czy też nie.

Polski ustawodawca podąża za trendami, stąd w ramach reformy Kodeksu karnego rząd precyzuje przepisy, które mówią, jak ma wyglądać konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu.

Zgodnie z klasycznym brzmieniem art. 44 Kodeksu Karnego sąd może orzec przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Przepis ten jednak nie uwzględnia konfiskaty samochodu za przekroczenie prędkości, bowiem polskie przepisy kategoryzują je  jako wykroczenie, nie przestępstwo. W 2019 r. przed Sądem Najwyższym zakończyła się sprawa dotycząca pijanego kierowcy, który w 2007 r. został złapany na kierowaniu samochodem w stanie nietrzeźwości. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości art. 178a kk przewiduje grzywnę, karę ograniczenia wolności albo do 2 lat pozbawienia wolności. Za niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów art. 244 kk przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Wyrokiem Sądu Rejonowego kierowca został uznany za winnego obu ww. przestępstw i skazał go na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności oraz zakazał prowadzenia pojazdów na 10 lat. Kasacja na korzyść oskarżonego została złożona przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który wniósł o uchylenie rozstrzygnięcia o przepadku samochodu jako bezzasadnego. Sąd Najwyższy uznał kasację RPO dotyczącą właśnie konfiskaty, za zasadną. Uznał, że samochód nie jest w rękach pijanego kierowcy narzędziem służącym do popełnienia przestępstwa i że nie ma podstaw, aby go odbierać. Swoje stanowisko oparł na uchwale Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2008 r. (sygn. akt I KZP 20/08), w myśl której pojazd mechaniczny jest jedynie przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa prowadzenia go w stanie nietrzeźwości. Nie należy tym samym do kategorii przedmiotów, które „służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa”.

Powyższe jednak nie wpływa znacząco na plany polskiego ustawodawcy. Według nowelizacji, samochód będzie podlegał konfiskacie, jeżeli kierowca podczas policyjnej kontroli będzie miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. W takim przypadku nie będzie miało żadnego znaczenia czy spowodował wypadek bądź był jego uczestnikiem. W pierwszej kolejności policja zajmuje samochód na okres siedmiu dni. W tym czasie prokurator orzeknie zabezpieczenie samochodu, a sprawa trafi do sądu, który obligatoryjnie orzeknie jego przepadek. Jeżeli kierujący nie brał udziału w wypadku, to sąd będzie mógł odstąpić od konfiskaty, ale tylko w wyjątkowych przypadkach, które są uzasadnione szczególnymi okolicznościami. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie ma na ten moment jasnej odpowiedzi czy leasing, najem, użyczenie, współwłasność i dowolna inna forma dysponowania samochodem będzie blokować  konfiskatę pojazdu.

Już samo wprowadzenie przepisów o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące, w od 2015 r. za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym budziło sporo emocji. Obecnie za przekroczenie dozwolonej prędkości o co najmniej 51 km/h w terenie zabudowanym grozi od 400 do 500 zł mandatu i 10 pkt karnych oraz zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Wedle proponowanych zmian, modyfikacji ulegną również widełki za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci przez nietrzeźwego kierowcę. Obecnie kara wynosi od 2 do 12 lat. Po zmianach minimalny okres pozbawienia wolności to 3 lata w przypadku ciężkiego uszczerbku i 5 lat w przypadku śmierci. Maksymalny wymiar kary będzie wynosić 16 lat.

 Propozycja wprowadzenia konfiskaty samochodów w Polsce, chociaż nie jest innowacyjnym pomysłem, może być bardzo dotkliwa dla kierowców. Warto zwrócić uwagę, że znaczna część kierowców jeździ samochodami, które do nich nie należą, stąd realne konsekwencje i największą karę ponieśliby nie sprawcy, a właściciele pojazdów. Koniecznym byłoby więc odrębne uregulowanie prawne dot. samochodów wypożyczanych, leasingowanych, a nawet tych wynajmowanych na minuty. Co więcej, wartość samochodu, jakim jedzie kierowca, często zupełnie nie jest powiązana z wysokością jego dochodów, dlatego też właścicielowi skonfiskowanego pojazdu trudno byłoby domagać się rekompensaty za stratę, nie biorąc pod uwagę średniego czasu trwania ewentualnego postępowania sądowego, a w dalszej kolejności egzekucyjnego.

Więcej artykułów:

Roszczenia z tytułu najmu pojazdu zastępczego

Roszczenia z tytułu najmu pojazdu zastępczego

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA AUTOMOTIVEAutor artykułu:Właściciel pojazdu mechanicznego, uszkodzonego w wypadku lub, czy kolizji, co do zasady, ma prawo do zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Uprawnienie to kształtuje się w różny sposób, w zależności od faktu czy...

Konfiskata pojazdu za przekroczenie prędkości we Francji

Konfiskata pojazdu za przekroczenie prędkości we Francji

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA AUTOMOTIVEAutor artykułu:Otrzymaliśmy od widza na naszym kanale na YouTube następujące pytanie: Czy przekraczając prędkość we Francji, o ponad 50 kmh na autostradzie, może zostać dokonana konfiskata pojazdu, jeżeli pojazd jest zarejestrowany...

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60
  FAX: +48 61 666 37 59
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.