21.04.2022 – 27.04.2022

ZMIENIA SIĘ w dniu 23 kwietnia 2022 roku ustawa Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 tj.)

Zmiana ustawy powoduje, że:

  1. przepis mówiący o tym, że urlop przysługujący pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego (wykorzystał urlop wyższy niż mu przysługuje), przysługuje mu w odpowiednio niższym wymiarze stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej jednym miesiącu okresie pełnienia zasadniczej służby wojskowej, pełnienie terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, pełnienia służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby, odbywania ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy albo pełnienia służby zastępczej,
  2. jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, w szczególności z powodu powołania na ćwiczenia wojskowe w ramach pasywnej rezerwy, stawienia się do pełnienie terytorialnej służby wojskowej rotacyjnej albo stawienia się do pełnienia służby w aktywnej rezerwie, na czas do 2 miesięcy pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy,
  3. część urlopu niewykorzystanego z powodu odbywania ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy, pełnienia terytorialnej służby rotacyjnej albo pełnienia służby w aktywnej rezerwie, przez czas do 3 miesięcy pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001320/U/D20201320Lj.pdf

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ZMIENIA SIĘ w dniu 23 kwietnia 2022 roku ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 tj.)

Wprowadzono do katalogu dochodów wolnych od podatku zmianę polegającą na tym, że dochodem wolnym od podatku jest świadczenie osób otrzymywane z tytułu lub pełnienia służby wojskowej innej niż zawodowa służba wojskowa, z wyjątkiem uposażeń żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001128/U/D20211128Lj.pdf

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ZMIENIA SIĘ w dniu 23 kwietnia 2022 roku ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 tj.)

Zmiana wprowadza, że zwalnia się od podatku również Agencję Mienia Wojskowego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19920210086/U/D19920086Lj.pdf

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –