KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

AUTOMOTIVE

Nowe przepisy ustawy o czasie pracy kierowców

8/06/2022

Autor artykułu:

Marta Rabe - Kozłowska

Marta Rabe - Kozłowska

Radca Prawny

Dnia 29 maja 2022 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o czasie pracy kierowców – ustawa z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 209).

► Zmienią się obowiązki pracodawców w zakresie ewidencjonowania czasu pracy kierowców. Nowe przepisy dotyczą również ewidencji prowadzonych dla zleceniobiorców i osób samozatrudnionych.

Artykuł 25 ustawy o czasie pracy kierowców po zmianach nie przewiduje możliwości dalszego ewidencjonowania czasu pracy kierowców na podstawie tarczek, wydruków z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, danych pobranych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy oraz innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności. W praktyce oznacza to, że od 29 maja br. dla każdego kierowcy zatrudnionego na podstawie stosunku pracy trzeba będzie zaprowadzić indywidualną kartę ewidencji czasu pracy, tak samo jak dla pracowników podlegających ogólnym normom Kodeksu pracy. Do takiej ewidencji trzeba będzie przekonwertować dane pochodzące z dokumentów źródłowych.

Ewidencja czasu pracy będzie różnić się stopniem szczegółowości w zależności od tego, czy kierowca jest zatrudniony w systemie zadaniowym, otrzymuje ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej. W przypadku kierowców zatrudnionych na umowę o pracę ewidencja będzie najbardziej szczegółowa.

Od 29 maja 2022 r. będzie ona musiała zawierać informacje dotyczące:

 • liczby przepracowanych godzin,
 • godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczby godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczby godzin nadliczbowych,
 • dni wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczby godzin dyżuru, godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu,
 • rodzaju i wymiaru zwolnień od pracy,
 • rodzaju i wymiaru innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • oraz wymiaru nieusprawiedliwionych nieobecności.

Więcej artykułów:

Roszczenia z tytułu najmu pojazdu zastępczego

Roszczenia z tytułu najmu pojazdu zastępczego

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA AUTOMOTIVEAutor artykułu:Właściciel pojazdu mechanicznego, uszkodzonego w wypadku lub, czy kolizji, co do zasady, ma prawo do zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Uprawnienie to kształtuje się w różny sposób, w zależności od faktu czy...

Konfiskata pojazdu za przekroczenie prędkości we Francji

Konfiskata pojazdu za przekroczenie prędkości we Francji

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA AUTOMOTIVEAutor artykułu:Otrzymaliśmy od widza na naszym kanale na YouTube następujące pytanie: Czy przekraczając prędkość we Francji, o ponad 50 kmh na autostradzie, może zostać dokonana konfiskata pojazdu, jeżeli pojazd jest zarejestrowany...

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60
  FAX: +48 61 666 37 59
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.