KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

AUTOMOTIVE

Nowe rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

27/07/2022

Autor artykułu:

Damian Nowicki

Damian Nowicki

Adwokat

W lipcu 2022 roku KNF wydało Rekomendacje dotyczące zasad likwidacji szkód na pojazdach mechanicznych przez zakłady ubezpieczeń. Rekomendacje wejdą w życie w listopadzie br. i zastąpią dość sędziwe już „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”, obowiązujące od ośmiu lat.

Wejście w życie dokumentu KNF w praktyce dla poszkodowanych i ubezpieczonych nie mają większego znaczenia. Zasady w nim zebrane w gruncie rzeczy wiążą od lat i stanowią zbiór ustabilizowanego i ujednoliconego orzecznictwa. Niektóre z rekomendacji można z pamięci rozpoznać jako tezy uchwał Sądu Najwyższego, ujmowane do poszczególnych uzasadnieniach wyroków.

Sam dokument ma jednak dość doniosłe znaczenia, gdyż wpływa na jednolitość praktyki likwidacyjnej zakładów ubezpieczeń. Przeciwdziała wydawaniu oczywiście nieprawidłowych decyzji przez poszczególnych ubezpieczycieli.

Warto w tym miejscu omówić nowości, które pojawiły się w Rekomendacjach, a czego brakowało w Wytycznych. Zacznijmy od tego, że zmianie uległa nazwa dokumentacji z Wytycznych na Rekomendacje. To jest tylko zabieg stylistyczno-semantyczny. Po prostu nowa nazwa lepiej oddaje fakt, że KNF po prostu „radzi” jak należy postępować z uwagi na treść przepisów i orzeczeń sądów, a nie że KNF ma tu cokolwiek do powiedzenia na zasadzie hierarchicznego podporządkowania. Znajduje to wyraz w słowie Wstępu: Treść Rekomendacji zawiera wymagania wynikające wprost z obowiązujących przepisów prawa, z niebudzących wątpliwości orzeczeń Sądu Najwyższego wskazujących pożądany sposób postępowania zakładów ubezpieczeń.

Oczywiście Komisja Nadzoru Finansowego – jak sama nazwa wskazuje – jest organem nadzorczym, który między innymi może nakładać kary administracyjne na zakłady ubezpieczeń. Niemniej w praktyce nakładania kar dotyczy to łamania fundamentalnych zasad postępowania likwidacyjnego. Rekomendacje często dotyczą kwestii bardziej zniuansowanych, co do których w konkretnych sprawach łatwo o argumentację, która nie ułatwia dochodzenia roszczeń, a która to argumentacje często są pochodną różnych stanowisk w orzecznictwie.

Rekomendacje – odnośnie do uprzednio wypunktowanych wytycznych z 2014, wprowadziło parę zmian kosmetycznych, na ogół nie istotnych, ale też pojawiły się nowości dotyczące w szczególności organizowania przez zakład ubezpieczeń likwidacji szkody zapewniającej przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody w ramach tzw. kompleksowej usługi likwidacji szkody komunikacyjnej,  zaproponowania poszkodowanym najmu pojazdu zastępczego, zwrotu wydatków poniesionych w związku ze zleceniem przez uprawnionego sporządzenia opinii (ekspertyzy) przez osobę trzecią czy zawierania ugód.

Odnośnie nowych rekomendacji, została wprowadzona jako 16. organizacja procesu naprawczego za pośrednictwem warsztatu z sieci naprawczej. Ubezpieczyciel nie może narzucić takiego rozwiązania, które byłoby dla serwisów niekorzystne z uwagi na potencjalne ścinanie cen. Ubezpieczyciel może zorganizować taką naprawę, a co za tym idzie, ustalić koszty naprawy na podstawie cen takiego serwisu, tylko za wyraźną zgodą uprawnionego. W konsekwencji tej rekomendacji, zakłady ubezpieczeń np. nie mogą „powoływać się na rabaty lub upusty, obowiązujące we współpracujących z nim warsztatach naprawczych i punktach sprzedaży” i tym samym obniżać odszkodowanie (Rekomendacja 17.3).

W Rekomendacji 15, dotyczącej ustalania kosztów naprawy, dodano punkt 7, który jest dla serwisów autoryzowanych i nieautoryzowanych interesujący pod kątem ewentualnych sporów o roboczogodzinę: 15.7. Zakład ubezpieczeń nie powinien kwestionować poniesionych przez uprawnionego kosztów naprawy pojazdu w wybranym przez niego warsztacie, jeżeli koszty te zostały ustalone według cen, którymi posługuje się wybrany przez uprawnionego warsztat naprawczy dokonujący naprawy pojazdu, choćby te ceny odbiegały (były wyższe) od cen przeciętnych, jeżeli tylko odpowiadają cenom stosowanym na rynku lokalnym. Oznacza to, że rynkowe ceny średnie (przeciętne) nie mają znaczenia i nie mogą stanowić podstawy ograniczenia stawek do ich wysokości.

Została gruntownie rozbudowana Rekomendacja nr 21 dotycząca zasad refundowania kosztów najmu pojazdu zastępczego. Z prawnego punktu widzenia nie ma tam żadnej rewolucji. Przeciwnie, poprzedni zapis w Wytycznych był wadliwy, archaiczny i siermiężny, a obecny został dostosowany do realiów orzeczniczych, które np. pozwalają na kilkumiesięczny najem i zapłatę czynszu, który dopiero stanie się wymagalny.

Nowa Rekomendacja dotycząca najmu pojazdu zastępczego znalazła się pod pozycją 22. Dotyczy sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń proponuje skorzystanie z najmu serwisu współpracującego z ubezpieczycielem. Niestety, w przeciwieństwie do warsztatów naprawczych w sieci partnerskiej, takie „narzucenie niższej ceny” jest skuteczne. Jakkolwiek w przypadku serwisu marek premium czy luksusowych, do tej Rekomendacji można mieć wątpliwości. Bo jeżeli pojazdem uszkodzonym jest Mercedes AMG, czy Porsche to poszkodowany nie ma obowiązku wynająć np. Renault czy Dacie, w tym samym segmencie i w ten sposób zminimalizować koszty najmu.

Ciekawa i warta zwrócenia uwagi jest nowa Rekomendacja dotycząca refundacji kosztów niezależnej ekspertyzy, która znalazła się pod pozycją 24. Jeśli jest spór z ubezpieczycielem np. o zakres naprawy i w celu wykazania swoich racji, serwis skorzysta z odpłatnej opinii niezależnego eksperta, który potwierdzi rację serwisu, to zakład ubezpieczeń ma obowiązek zwrotu kosztów takiej ekspertyzy.

 

Więcej artykułów:

Roszczenia z tytułu najmu pojazdu zastępczego

Roszczenia z tytułu najmu pojazdu zastępczego

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA AUTOMOTIVEAutor artykułu:Właściciel pojazdu mechanicznego, uszkodzonego w wypadku lub, czy kolizji, co do zasady, ma prawo do zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Uprawnienie to kształtuje się w różny sposób, w zależności od faktu czy...

Konfiskata pojazdu za przekroczenie prędkości we Francji

Konfiskata pojazdu za przekroczenie prędkości we Francji

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA AUTOMOTIVEAutor artykułu:Otrzymaliśmy od widza na naszym kanale na YouTube następujące pytanie: Czy przekraczając prędkość we Francji, o ponad 50 kmh na autostradzie, może zostać dokonana konfiskata pojazdu, jeżeli pojazd jest zarejestrowany...

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60
  FAX: +48 61 666 37 59
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.