SPECJALIZACJA

PRAWO ROLNE | PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI | PRAWO ADMINISTRACYJNE

BIOGRAFIA

Obronił pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego pt: „Postępowanie o ubezwłasnowolnienie”. Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego oraz administracyjnego, w szczególności wokół: prawa rolnego, problematyki związanej z obrotem nieruchomościami rolnymi, problematyki związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowych oraz warunków zabudowy, prawa przewozowego, zagadnień związanych z produkcją i obrotem trzodą chlewną oraz obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów zajmujących się produkcją, kontraktacją, importem oraz obrotem warchlakami oraz trzodą chlewną, podmiotów zajmujących się działalnością transportową, podmiotów zajmujących się produkcją roślinną, podmiotów zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz podmiotów zajmujących się wynajmowaniem lokali komercyjnych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał, począwszy od 2012 r., w kancelarii adwokackiej oraz kancelarii radcy prawnego.

Z zakresie jego zainteresowań znajdują się historia, polityka oraz sport.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
  • Współtworzył wzorce umów związanych z przystąpieniem i uczestnictwem w ogólnopolskim programie „Gobarto 500” dla spółki Gobarto S.A..
  • Brał udział w obsłudze prawnej transakcji nabywania wielkopowierzchniowych obiektów służących do produkcji zwierzęcej.
WYKSZTAŁCENIE
  • ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Prawo
  • ♣ Uczestnik szkolenia „Mediacje cywilne i gospodarcze” zorganizowanego przez Centrum Szkoleń Prawnych
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

PUBLIKACJE