SPECJALIZACJA

PRAWO GOSPODARCZE | KONTRAKTY HANDLOWE | TRANSAKCJE | OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI | SPORY CYWILNE | PRAWO ROLNE | PRAWO UPADŁOŚCIOWE

BIOGRAFIA

Doświadczenia zawodowe nabywał pracując w kancelariach radcowskich oraz w dziale prawnym spółki notowanej na warszawskiej GPW. W swojej karierze piastował m.in. stanowiska w radach nadzorczych spółek kapitałowych, a także w radzie nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa również aktywnie jako przedsiębiorca pełniąc funkcję m.in. prezesa zarządu spółki inwestycyjnej.

W toku swojej pracy zawodowej świadczył obsługę prawną przy realizacji międzynarodowych projektów private equity, uczestniczył w procesach przejęć i fuzji oraz w postępowaniach upadłościowych – w tym w postępowaniu naprawczym spółki notowanej na GPW. Prowadzi obsługę spółek kapitałowych, transakcji M&A oraz obrotu nieruchomościami. Uczestniczył w licznych kursach językowych oraz szkoleniach z zakresu Legal English. Ukończył m.in. Szkołę Prawa Amerykańskiego (The Catholic University of America Columbus School of Law), Kurs Tłumaczenia Pisemnego Tekstów Specjalistycznych – sekcja języka angielskiego oraz zdobył certyfikaty: FCE, CAE. Ponadto stale doskonali swoje umiejętności językowe.

Ukończył studia MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także Studium Podyplomowe dla Ekspertów i Doradców Podatkowych prowadzone przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa upadłościowego, aby następnie uzyskać licencję syndyka.

Domeną mec. Turczy są: prawo cywilne i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów i transakcji handlowych, a także prawo nieruchomości, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Jest miłośnikiem literatury i kina, w szczególności w ich oryginalnych, anglojęzycznych wersjach.

Wolny czas poświęca ponadto podróżom i turystyce motocyklowej.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
 • Transakcja zakupu sieci stacji paliw.
 • Transakcja zakupu dwóch salonów samochodowych dealera Mercedes-Benz.
 • Transakcja zbycia obiektu biurowego o powierzchni ponad 4.500 m2 PUU.
 • Transakcja zakupu fermy trzody chlewnej wraz z biogazownią.
 • Uczestnictwo w przeprowadzeniu postępowania naprawczego spółki notowanej na GPW.
 • Przeprowadzenie nabycia przedsiębiorstwa w ramach przygotowanego postępowania upadłościowego (Pre-Pack).
 • Projekt inwestycyjny parku handlowego o powierzchni ponad 3.000 m2 wraz z komercjalizacją i sprzedażą.
 • Projekt inwestycyjny budowy salonu samochodowego (nabycie gruntu/obsługa prawna całej inwestycji).
 • Transgraniczne nabycie spółki z o.o. o wartości kilkunastu milionów złotych.
 • Proces inwestycji typu private equity w grupę spółek branży technologicznej.
WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie-Wydział Prawa i Administracji – absolwent kierunku Prawo
 • ♣ The Catholic University of America Columbus School of Law/Uniwersytet Jagielloński – absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego
 • ♣ Nottingham Trent University/Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – Executive Master of Business Administration (MBA)
 • ♣ Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. – absolwent Studium Podyplomowego dla Ekspertów i Doradców Podatkowych
 • ♣ Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu-Wydział Prawa i Administracji – absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu Prawa upadłościowego
 • ♣ Uniwersytet Jagielloński-Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową – absolwent Kursu Tłumaczenia Pisemnego Tekstów Specjalistycznych (sekcja języka angielskiego)
 • ♣ Licencjonowany Syndyk
 • ♣ Uczestnik szkolenia „Mediacje cywilne i gospodarcze” zorganizowanego przez Centrum Szkoleń Prawnych
 • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski (FCE, CAE)

PUBLIKACJE