SPÉCIALISATION

Prawo gospodarcze, Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane.

EXPÉRIENCE

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, począwszy od 2001 roku, pracując w jednej z krakowskich Kancelarii. Izabela Malinowska zajmuje się obsługą prawną w zakresie robót i inwestycji budowlanych oraz prawa zamówień publicznych. W ramach posiadanego doświadczenia specjalizuje się w sporach powstałych na gruncie umów o roboty budowlane oraz prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w stosowaniu warunków kontraktowych FIDIC. Od 2009 r. jako pełnomocnik reprezentuje przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego oraz Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych.

FORMATION

♣ L’Université Jagellonne de Cracovie – Faculté de Droit et d’Administration, Filière de Droit – Titulaire d’un diplôme en Droit

LANGUES ÉTRANGÈRES

Anglais