DOWIEDZ SIĘ O NAS WIĘCEJ

O KANCELARII


„Kancelaria Turcza wspiera przedsiębiorców od 12 lat”

Informacje o Kancelarii

Zespół Kancelarii TURCZA składa się z kilkunastu wykwalifikowanych radców prawnych oraz aplikantów i asystentów. Od momentu założenia w 2007 r. Kancelaria świadczy obsługę prawną na rzecz szerokiego spektrum klientów prowadzących działalność gospodarczą. Wybór rozwiązań uzależniamy od specyfiki działalności i rodzaju sprawy klienta. Współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami, biegłymi, innymi kancelariami z Polski i zagranicy oraz innymi specjalistami.

Rozumiejąc potrzeby biznesu dbamy o to by wsparcie prawne przychodziło zawsze „na czas”. W sprawach prawnych naszych Klientów chcemy być ich prawą ręką – dostępną non-stop. W Kancelarii obowiązują procedury mające na celu zapewnienie wysokich standardów ochrony wrażliwych danych. Bezpieczeństwo zostało oparte ponadto na solidnej gwarancji finansowej tj. ubezpieczeniu OC o stawce większej niż wymagają tego przepisy prawa.

„PRAWNA RĘKA W BIZNESIE”

Przyjęta przez nas misja brzmi „PrawNa ręka w biznesie”. W naszej współpracy z Klientami, kładziemy nacisk na długoterminowość i trwałość wzajemnych relacji. Wierzymy bowiem, iż budowanie zaufania w kontaktach z Klientem to proces czasochłonny, ale konieczny dla osiągnięcia obustronnej satysfakcji płynącej ze współpracy.

DOŚWIADCZENIE I WIEDZA

W naszych działaniach kierujemy się nie tylko etyką zawodu, ale również etyką biznesu, a jako nadrzędny cel stawiamy zapewnianie Klientom satysfakcji z wysokiego poziomu świadczonych usług, opartego na bieżącej analizie i interpretacji zmian zachodzących w prawie.

NAM MOŻNA ZAUFAĆ

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z naszą Kancelarią oraz liczymy, iż będziemy Państwu mogli nie tylko podać pomocną dłoń, ale również zostać w przyszłości Państwa prawNą ręką.

OBSŁUGA PRAWNA W SZERSZEJ PERSPEKTYWIE

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

MIĘDZYNARODOWE

Kancelaria jest aktywnym członkiem międzynarodowej organizacji prawniczej THE LAW FIRM NETWORK. Organizacja zrzesza kancelarie prawne z 62 krajów na całym świecie. Zapewniamy stały dostęp do usług prawnych nie tylko z zakresu prawa krajowego, ale także z zagranicznych porządków prawnych.

KRAJOWE

Kancelaria bierze udział w pracach Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego. W skład stowarzyszenia wchodzą eksperci w zakresie obsługi prawnej sektora automotive.

Syndycy i doradcy restrukturyzacyjni pracujący w naszej Kancelarii zrzeszeni są w
KRAJOWEJ IZBIE DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH.

doświadczenie i wiedza

PROJEKTY KANCELARII

TURCZANIERUCHOMOSCI.PL to portal poświęcony prawnej obsłudze procesu inwestycyjnego oraz firm deweloperskich. Na stronie można dowiedzieć się o zakresie świadczonych usług prawnych oraz zapoznać się z szerokim wykazem zrealizowanych projektów.

TURCZA.EDU.PL prezentuje ofertę szkoleń prawnych. Od szeregu lat Kancelaria prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników niższych szczebli. Jakość usług szkoleniowych potwierdzona jest certyfikatem SUS 2.0 nadawanym przez DEKRA Certification Sp. z o.o.

IODKANCELARIA.PL Kancelaria przeprowadza wdrożenia przepisów RODO, przejmuje funkcję zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz na inne sposoby dba o przestrzeganie przez spółki wymogów związanych z ochroną danych osobowych.

AMLWDROZENIA.PL Kancelaria TURCZA stworzyła szereg produktów, które umożliwiają podmiotom gospodarczym kompleksowe wdrożenie przepisów wynikających z ustawy Anti-Money Laundering (AML).

BIZNESPRAWNIK.PL to blog prowadzony przez prawników Kancelarii TURCZA od 2017 roku i cieszy się stale oraz dynamicznie rosnącym zainteresowaniem. Publikowane artykuły omawiają aktualne zagadnienia prawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Blog prawny dla branży spożywczej i rolnej AGROPRAWNIK.PL jest portalem, na którym eksperci Kancelarii publikują artykułu prawnicze dotyczące bieżących zagadnień i problemów w branży. Na blogu omawiane są również kwestie podatkowe, windykacyjne i odszkodowawcze dot. producentów rolnych.

NASZE MOCNE STRONY

DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

 

Nasza Kancelaria na przestrzeni lat swojej działalności zajmowała się wieloma trudnymi zagadnieniami i sprawami z zakresu obsługiwanych przedsiębiorstw. W związku ze znaczącą pozycją rynkową naszych klientów sprawy te często przynajmniej w części miały charakter precedensowy. W tabeli (po lewej stronie) ujęliśmy kluczowe obszary naszych specjalizacji.

 


WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROWADZONYCH PRZEZ NAS SPRAW UZYSKAJĄ PAŃSTWO PO WYBRANIU KATEGORII (TABELA PO LEWEJ STRONIE).


 

 

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Kancelaria stale współpracuje z licznymi inwestorami w zakresie obrotu nieruchomościami. Posiadamy w tym obszarze bogate doświadczenie poparte dziesiątkami skutecznie przeprowadzonych transakcji na rynku zarówno nieruchomości inwestycyjnych, jak i rolnych. Prowadziliśmy transakcje sprzedaży takich aktywów jak: elewatory, pałace, dworki, kamienice, grunty rolne i budowlane.

 

Na stałe współpracujemy też i doradzamy przy procesach prawnych w zakresie przygotowania nieruchomości pod inwestycje lub uporządkowania stanu prawnego. Nabywaliśmy nieruchomości od syndyków oraz w egzekucjach i przetargach.

Prowadziliśmy również postępowania dotyczące: zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności oraz podziału albo scalania gruntów. Zespół kancelarii wykonywał również wielokrotnie audyty i sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości.

 

NASZE ATUTY:

► Stała obsługa prawna znaczących na rynku podmiotów zajmujących się obrotem nieruchomościami

► Setki przeprowadzonych transakcji nieruchomościowych

► Wypracowane mechanizmy ustalania stanu prawnego nieruchomości

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA

 

Kancelaria Turcza w ramach stałej obsługi prawnej prowadzi procesy deweloperskie w zakresie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. W szczególności Kancelaria reprezentuje Klientów w toku postępowań administracyjnych dotyczących realizacji inwestycji deweloperskich (w tym decyzji i pozwoleń) i w postępowaniach sądowo-administracyjnych (w tym odwoławczych). Jednocześnie Kancelaria świadczy też pomoc w obszarze: przygotowania całości dokumentacji prawnej dotyczącej inwestycji, umów budowlanych i wykonawczych oraz sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

 

NASZE ATUTY:

► Stała obsługa prawna firm deweloperskich

► Bogate doświadczenie w postępowaniach sądowo-administracyjnych

► Liczne zrealizowane inwestycje deweloperskie

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

BRANŻA IT

 

Kancelaria aktywnie świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów z branży dystrybucji usług i wsparcia IT. Dzięki wieloletniej współpracy z podmiotami z branży, rozbudowaliśmy wachlarz specyficznych klauzul i postanowień dotyczących obsługi IT i najczęściej spotykanych problemów prawnych w tym obszarze. Koordynowaliśmy aspekty prawne, w tym zawarcie umów, dotyczących projektów wdrożenia rozwiązań IT oraz nowoczesnych technologii w zakładach produkcyjnych i obiektach handlowych. Posiadamy też doświadczenie w sporach sądowych dotyczących wdrożonych rozwiązań IT oraz realizacji roszczeń w zakresie nieefektywnych wdrożeń systemów IT, zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej.

 

NASZE ATUTY:

► Znajomość rozwiązań prawnych dla projektów IT i innowacyjnych technologii

► Doświadczenie w sporach dotyczących wadliwości wdrożonych rozwiązań z obszaru IT

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

RYNEK KAPITAŁOWY

 

Członkowie zespołu Kancelarii posiadają duże doświadczenie w obsłudze podmiotu notowanego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dlatego też dysponujemy wiedzą zarówno w zakresie organizacji i przeprowadzania zgromadzeń akcjonariuszy, przygotowywania raportów i komunikatów giełdowych, jak i w zakresie relacji inwestorskich, obowiązków informacyjnych, sprawozdawczości do Komisji Nadzoru Finansowego i innych organów państwowych. Prowadziliśmy z sukcesem: proces emisji akcji notowanych na rynku regulowanym, połączenia spółek ze spółką notowaną na GPW, transakcje opcji na akcje, oraz wszelkie inne czynności związane z bieżącą komunikacją spółki giełdowej z rynkiem.

 

NASZE ATUTY:

► Stała obsługa podmiotu notowanego na GPW

► Doświadczenie w komunikacji z rynkiem i regulatorem

► Uczestnictwo w organach podmiotów z rynku kapitałowego

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

PRAWO SPÓŁEK

 

Zespół Kancelarii dysponuje bardzo bogatym doświadczeniem w zakresie obsługi spółek prawa handlowego. W szczególności w zakresie zarówno przygotowywania i zmiany umów i statutów, ale również w obsłudze procesów łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji spółek. W powyższym zakresie między innymi przygotowywaliśmy zgromadzenia wspólników, uczestniczyliśmy w posiedzeniach organów, oraz reprezentowaliśmy podmioty przy rejestracji, a także w sporach dotyczących ważności uchwał organów.

Kancelaria na bieżąco doradza zarządom kilkudziesięciu spółek prawa handlowego w zakresie spraw korporacyjnych, podejmowanych uchwał, tworzonych regulaminów wewnętrznych i organizacyjnych.

Prowadzimy również sprawozdawczość spółek zarówno przed Krajowym Rejestrem Sądowym, jak i innymi organami nadzoru.

 

NASZE ATUTY:

► Przekształcenia spółek prawa handlowego we wszystkich konfiguracjach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych

► Stała obsługa korporacyjna ponad 130 Spółek

► Łączenie i podział Spółek

► Doświadczenie w relacjach z KRS

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

 

Kancelaria dysponuje zapleczem wiedzy i umiejętności praktycznych w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych. Zespół Kancelarii współuczestniczył w przeprowadzeniu pierwszego w Polsce postępowania naprawczego spółki notowanej na GPW. Prowadziliśmy również odrębne postępowania upadłościowe i likwidacyjne. Posiadamy doświadczenie w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszania wierzytelności, a także udziału w radach wierzycieli. W takich postępowaniach aktywnie reprezentowaliśmy podmioty zarówno po stronie wierzycieli jak i dłużników, stąd również nasze doświadczenie w restrukturyzacji zobowiązań i oddłużaniu przedsiębiorstw.

 

OUR STRENGHTS:

► Kilku członków Zespołu Kancelarii posiada uprawnienia syndyka i doradcy restrukturyzacyjnego.

► Współtworzenie ram prawnych pierwszego w Polsce postępowania naprawczego spółki notowanej na GPW, zakończonego zawarciem układu z wierzycielami

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

BRANŻA SPOŻYWCZA

 

Kancelaria od wielu lat stale świadczy pomoc prawną podmiotom produkcyjnym z branży spożywczej. Z uwagi na powyższe, prawnicy z Zespołu Kancelarii, posiadają rozległą wiedzę w zakresie przepisów regulujących zarówno produkcję, jak i obrót produktami spożywczymi, w tym w szczególności w zakresie produkcji mięsa i wędlin. Kancelaria uczestniczyła też w sporach dotyczących jakości produktów spożywczych, oraz ochrony praw patentowych do tych produktów i receptur na takie produkty.

 

NASZE ATUTY:

► Stała obsługa prawna dużych firm z branży spożywczej

► Doświadczenie w zakresie przepisów regulujących produkcję artykułów spożywczych

► Bogate doświadczenie w procesach dotyczących roszczeń związanych z jakością produktów i reklamacjami

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

 

HORECA

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla podmiotów z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Specyfika branży wymusza znajomość szeregu regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania takich obiektów, w tym w szczególności w zakresie zasad związanych ze zbiorowym żywieniem i ochroną sanitarną oraz prawami gości hotelowych i roszczeniami związanymi z pobytem gościa w obiekcie. Kancelaria ponadto uczestniczy w opracowaniu umów i porozumień dotyczących organizacji imprez i eventów w obiektach hotelowych, w tym w zakresie prawnych aspektów organizacji imprez masowych. Nie bez znaczenia w zakresie tej branży, pozostają również zagadnienia związane z ochroną praw autorskich twórców utworów emitowanych w obiektach restauracyjnych i hotelowych, które to zagadnienia były wielokrotnie rozpoznawane i regulowane na potrzeby naszych Klientów.

 

NASZE ATUTY:

Stała obsługa podmiotów z branży hotelarskiej i gastronomicznej

Stała obsługa prawna dużych firm zajmujących się zaopatrzeniem hoteli i restauracji

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Kancelaria prowadziła szereg procesów inwestycyjnych o istotnym wpływie na środowisko naturalne, w tym w szczególności postępowania dotyczące lokalizacji obiektów hodowli i tuczu zwierząt, a także obiektów produkcyjnych i magazynowych oraz obiektów biogazowni. W zakresie realizacji aspektów prawnych inwestycji, Kancelaria realizowała również czynności przy uzyskiwaniu zgód i pozwoleń na budowę obiektów handlowych wielkopowierzchniowych, w tym parków i galerii handlowych. Prawnicy Kancelarii uczestniczyli też w postępowaniach administracyjnych (wszystkich instancji) dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także budowy siłowni wiatrowych, solarnych i masztów telekomunikacyjnych, w tym poprzez uzyskiwanie decyzji i pozwoleń środowiskowych, w tym pozwoleń zintegrowanych.

 

NASZE ATUTY:

► Doświadczenie w budowie ferm, zakładów produkcyjnych, biogazowni

► Liczne postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne o podłożu środowiskowym

► Uzyskane pozwolenia środowiskowe i pozwolenia zintegrowane

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

OBSŁUGA DZIAŁALNOŚCI ROLNEJ

 

Poszczególni prawnicy z zespołu Kancelarii są od lat związani z branżą rolniczą. Świadczyliśmy usługi na rzecz Klientów z branży rolnej z sektora produkcyjnego oraz handlowego. Stąd nasza wiedza z zakresu często niszowych zagadnień prawnych dotyczących upraw rolnych, pasz, żywienia zwierząt, procedur hodowli, uboju i rozbioru, w tym również w obszarach oboju rytualnego. Dlatego też gotowi jesteśmy nieść profesjonalną pomoc w zakresie obsługi inwestycji rolniczych, jak i produkcji zwierzęcej, restrukturyzacji działalności, uzyskiwania dotacji oraz reprezentacji przed ARiMR. W naszej praktyce leży również wsparcie prawne w kontaktach z organami weterynarii, Państwowej Inspekcji Pracy, inspekcjami handlowymi.

Obsługujemy w sposób ciągły kilka podmiotów z branży rolnej, w tym zarówno producentów płodów rolnych, jak i hodowców. Zakładaliśmy również i nadzorujemy prawne działanie Grup Producentów Rolnych, w tym w zakresie obowiązków sprawozdawczych do właściwych organów i instytucji.

 

NASZE ATUTY:

► Stała obsługa prawna kilku ubojni, w tym jednej z największych w Polsce

► Założenie i obsługa jednej z pierwszych w Polsce Grup Producentów Rolnych

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

BRANŻA MOTORYZACYJNA

 

Od wielu lat Kancelaria świadczy obsługę prawną na rzecz jednego z wiodących na rynku wielkopolskim dealerów samochodowych klasy premium. Efektem tej współpracy jest bogate doświadczenie w zakresie wspierania prawnego procesów: sprzedaży, negocjowania umów, ugód oraz sporów dotyczących roszczeń majątkowych klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

 

NASZE ATUTY:

► Stała obsługa prawna lidera rynku sprzedaży aut klasy premium w Polsce

► Dobra znajomość technicznych aspektów motoryzacyjnych

► Dobra znajomość prawnych aspektów ustalania zakresu odpowiedzialności producenta i importera

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

WINDYKACJA

 

Kancelaria przez lata wypracowała efektywne metody dochodzenia należności, w tym bogate instrumentarium czynności na etapie przedsądowym, jak i na etapie egzekucji, pozwalające na skuteczne poszukiwania i ustalenie składników majątku dłużnika oraz ich zabezpieczenie w celu dalszej egzekucji. Kancelaria prowadzi liczne sprawy przeciwko członkom zarządu dłużnych spółek, a także skargi pauliańskie przeciwko osobom na rzecz których dłużnicy wyzbyli się majątku.

 

NASZE ATUTY:

► Wieloletnie doświadczenie w trudnych procesach windykacyjnych

► Liczne powództwa przeciwko członkom zarządu oraz skargi pauliańskie

► Stała współpraca ze skutecznymi komornikami

► Wypracowane metody poszukiwania i ustalania majątku dłużników

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

TRANSPORT, LOGISTYKA I PALIWA

 

Kancelaria Turcza świadczy stałą pomoc prawną dla kilku firm z branży transportowej, a także paliwowej. Kancelaria reprezentowała klientów w licznych sporach dotyczących szkód w transporcie, w tym błędów logistycznych oraz szkód komunikacyjnych. Prawnicy Kancelarii świadcząc pomoc prawną dla branży paliwowej reprezentowali Klientów w toku postępowań zarówno przez Urzędem Regulacji Energetyki, jak i Urzędami Celnymi. Dysponujemy wiedzą w zakresie regulacji dotyczących obrotu i dystrybucji paliw płynnych, sprzedaży na stacjach paliw oraz bezpieczeństwa w transporcie i logistyce paliw. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż uzyskiwaliśmy decyzje środowiskowe, a także pozwolenia niezbędne dla budowy i eksploatacji stacji paliw oraz baz składowania paliw.

 

NASZE ATUTY:

► Doświadczenie w obsłudze firm transportowych i roszczeń w transporcie

► Dobra znajomość przepisów regulujących obrót paliwami i innych regulacji prawnych dotyczących rynku paliw

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

BRANŻA TECHNOLOGICZNA

 

Kancelaria prowadzi obsługę prawną wyspecjalizowanych firm technologiczno-produkcyjnych. W ramach rozwiązań prawnych dla tej branży, opracowywaliśmy umowy produkcyjne i handlowe dotyczące wykonania specjalistycznych maszyn i urządzeń, dokumentację zabezpieczeń, gwarancyjną oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami, w tym w zakresie prawnych aspektów instrukcji obsługi urządzeń. Przygotowywaliśmy również dokumentację dotycząca uzyskania znaków towarowych oraz zabezpieczenia praw twórcy patentu.

 

NASZE ATUTY:

► Znajomość branży technologicznej i specyfiki aspektów prawnych dotyczących produkcji skomplikowanych urządzeń technicznych

► Sprawdzona w praktyce znajomość procedur związanych z uzyskiwaniem ochrony praw autorskich twórcy, oraz rozporządzania takimi prawami

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

ODSZKODOWANIA

 

Zespół Kancelarii z powodzeniem prowadził sprawy odszkodowawcze, zarówno na gruncie zdarzeń o charakterze gospodarczym jak i dot. szkód na osobie lub mieniu – w szczególności komunikacyjnych. Oferujemy pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty. Nasza obsługa obejmuje zarówno pomoc prawną dla poszkodowanego w wypadku, ale również dla jego rodziny w sytuacji kalectwa lub śmierci poszkodowanego. Powyższe dotyczy w szczególności zdarzeń komunikacyjnych, ale również wypadków przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej jak i innych zdarzeń losowych.

 

NASZE ATUTY:

► Sprawdzona w praktyce orzeczniczej znajomość zakresu praw i roszczeń podmiotów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

► Skutecznie odzyskane odszkodowania w kwotach setek tysięcy złotych

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

PRAWO PRACY

 

W ramach stałej obsługi przedsiębiorców Kancelaria zdobyła znaczny zasób doświadczenia w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy. W szczególności prowadziliśmy spory odszkodowawcze, o przywrócenie do pracy, a także o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu relacji zatrudnienia na podstawie umów o pracę przy jednoczesnym powołaniu do składu organów spółek kapitałowych. Szczególnie w tym ostatnim obszarze, wielokrotnie doradzaliśmy managerom jak i spółkom, negocjowaliśmy dlań umowy, także w obszarach zakazu konkurencji i ochrony poufności danych. Wielokrotnie opracowywaliśmy regulaminy pracy, wynagradzania oraz funduszy socjalnych, z uwzględnieniem aspektów optymalizacji kosztów zatrudnienia.

Ponadto, zespół Kancelarii posiada również doświadczenie w postępowaniach z zakresu uzyskiwania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń wypadkowych, w postępowaniach emerytalno – rentowych, w tym w przedmiocie waloryzacji takich świadczeń.

 

NASZE ATUTY:

► Stała obsługa spraw pracowniczych i kadrowych w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach z różnych gałęzi gospodarki

► Kancelaria posiada wyspecjalizowane komórki profesjonalnie zajmujące się sprawami z zakresu prawa pracy

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

M&A / TRANSAKCJE

 

Kancelaria samodzielnie przygotowywała, a także wielokrotnie uczestniczyła w procesach M&A oraz w transakcjach dotyczących obrotu udziałami/akcjami lub innymi prawami wspólników spółek prawa handlowego. W ramach takich transakcji, prawnicy Kancelarii oprócz przeprowadzenia Due Diligence, prowadzili również negocjacje, opracowywali dokumenty transakcyjne, dokumenty zabezpieczenia oraz ustalali i korygowali stan prawny aktywów (w tym na drodze sądowej).

 

NASZE ATUTY:

► Doświadczenie transakcyjne w szerokim spektrum branż

► Doświadczenie w transakcjach z obcokrajowcami

► Wypracowany schemat działania i etapowania transakcji

 

NASZE DOŚWIADCZENIE:

[colio id=".."]

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

 

Świadczymy na rzecz naszych Klientów doradztwo prawne w ramach postępowań z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w szczególności w zakresie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw małżonków na wypadek niewypłacalności jednego z małżonków. W zakresie naszej praktyki są też sprawy z zakresu opieki i kurateli, jak i sprawy rozwodowe oraz alimentacyjne.

Dodać również należy, iż Zespół Kancelarii prowadził także sprawy z zakresu prawa spadkowego. W tym w szczególności w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, a także sprawy o zachowek, jak i ważności testamentu.

 

NASZE ATUTY:

► Liczne przeprowadzone rozwody z i bez orzekania o winie

► Doświadczenie w zakresie regulowania kontaktów z dziećmi

► Skuteczne ustalanie kręgu spadkobierców i poszukiwanie spadkobierców

 

NASZE SPRAWY:

[colio id=".."]

NASZE MOCNE STRONY

OBSŁUGA PRAWNA W JĘZYKACH OBCYCH

Zespół Kancelarii wyróżnia się dobrą znajomością prawniczego języka angielskiego – Legal English (m.in. jeden z Radców prawnych jest absolwentem filologii angielskiej i prowadził szkolenia ze znajomości tego języka również dla sędziów i prokuratorów). Wybrani Radcowie znają ponadto języki: francuski, niemiecki i rosyjski. Dzięki wspomnianym umiejętnościom Kancelaria świadczy na najwyższym poziomie zarówno obsługę prawną w językach obcych, jak i sprawnie komunikuje się z zagranicznymi podmiotami.

Kancelaria posiada ponadto rozbudowaną sieć kontaktów międzynarodowych opartą na organizacji The Law Firm Network.

REKOMENDACJE I POLECENIA

REFERENCJE

Przedstawiamy Państwu wybrane referencje otrzymane od Klientów na rzecz, których Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną. Znacząca większość listów referencyjnych została napisana przez przedstawicieli firm obsługiwanych przez Kancelarię nieprzerwanie od szeregu lat.
Warte podkreślenia jest też to, że wśród współpracujących z nami Spółek są m.in. podmioty dobrze rozpoznawalne na rynku, posiadające międzynarodowych udziałowców oraz spółki akcyjne notowane na GPW w Warszawie. Zachęcamy do lektury zamieszczonych referencji.

OPINIE KLIENTÓW

"(…) jesteśmy usatysfakcjonowani wyborem Kancelarii Radców Prawnych TURCZA, jako podmiotu zapewniającego obsługę prawną oraz udzielamy naszej rekomendacji. "

Dariusz Formela, Prezes Zarządu, Gobarto S.A.

„Hendi Polska Sp. z o.o. niniejszym pragnie zarekomendować Kancelarię Radców Prawnych TURCZA, jako Kancelarię, z którą współpracuje od 2014 r.”

Jolanta Kultys, HENDI Polska Sp. z o.o.

„Dotychczasowe doświadczenie ze współpracy z Kancelarią (od 2011 r.) upoważnia nas do rekomendowania Kancelarii Radców Prawnych TURCZA, jako solidnego partnera świadczącego usługi prawne, w tym w branży IT.”

Michał Florczyk, Tomasz Stefaniak, 7Technology Sp. z o.o.

„Na podstawie dotychczasowego doświadczenia wysoko oceniamy usługi świadczone przez Kancelarię, które cechują się indywidualnym podejściem do każdej sprawy. Współpraca od początku przebiegała i nadal przebiega bez zastrzeżeń.”

Marcin Duda, Prezes Zarządu, Duda Cars S.A.

„Kancelaria TURCZA to solidność, terminowość i skuteczność w działaniu. Prawnicy Kancelarii wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, profesjonalizmem, rzetelnością i terminowością w świadczeniu usług prawnych.”

Feliks Tyrakowski, Juliusz Jachnik, Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

„Usługi Zespołu Kancelarii polecam szczególnie przedsiębiorcom, chcącym kompleksowo zabezpieczyć interesy swojej firmy.”

Maciej Duda, Prezes Zarządu, Duda Holding Sp. z o.o. S.K.A.

listy referencyjne

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

PRO BONO

Mając świadomość szczególnego charakteru zawodu radcy prawnego, z którym wiążą się ściśle określone obowiązki zawodowe, dobrowolnie i bezpłatnie dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę prawną osobom, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji materialnej oraz wybranym organizacjom pozarządowym.
Wspieramy również sportowców i kluby sportowe w sprawach, które często mają skomplikowany charakter, podgrzewany dodatkowo sportowymi emocjami. Udzielamy wsparcia również w sprawach o zasięgu międzynarodowym wymagających znajomości języków obcych oraz zagranicznych systemów prawnych. Przyczyniamy się w ten sposób do rozwoju dyscyplin sportowych i współzawodnictwa fair-play w naszym kraju.

ORGANIZACJE NGO

FUNDACJA RODZINY DUDA IM. MAKSYMILIANA DUDA.

Kancelaria pozostaje w stałej współpracy świadcząc usługi prawne pro bono na rzecz
FUNDACJI.

SPORT

UNIA LESZNO

Kancelaria wspiera prawnie klub żużlowy.

EDUKACJA

ELSA

Współpracujemy z międzynarodową organizacją ELSA.

USUS IURIS

Współpracujemy z Kołem Naukowym Prawa Cywilnego USUS IURIS.

INNE

EARLY WARNING EUROPE

Działamy na rzecz projektu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości EARLY WARNING EUROPE.

FOLDER O KANCELARII

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do zapoznania się z folderem, w którym przedstawione zostały szersze informacje dotyczące Kancelarii. Folder dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

AKTUALNOŚCI


Newsletter prawny z dnia 2.09.2022

Newsletter prawny z dnia 2.09.2022

Najnowszy Newsletter jest już dostępny! TURCZA Kancelaria Radców Prawnych NIP: 945-189-28-38 Telefon: +48 61 666 37 60 FAX: +48 61 666 37 59 E-mail: kancelaria@turcza.com.plul. Palacza 14460-278 Poznańul. Niepodległości 4964-100 ...
Roszczenia z tytułu najmu pojazdu zastępczego

Roszczenia z tytułu najmu pojazdu zastępczego

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA AUTOMOTIVEAutor artykułu:Właściciel pojazdu mechanicznego, uszkodzonego w wypadku lub, czy kolizji, co do zasady, ma prawo do zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Uprawnienie to kształtuje się w różny ...
Bezpłatna porcja wiedzy prawnej dla przedsiębiorców – nowe e-learningi

Bezpłatna porcja wiedzy prawnej dla przedsiębiorców – nowe e-learningi

Wykorzystując platformę elearningową Kancelarii TURCZA - eszkolenia.turcza.edu.pl - przygotowaliśmy dla Państwa trzy bezpłatne szkolenia prawne. Każde ze szkoleń zostało pomyślane w taki sposób by dostarczyć ciekawych i potrzebnych informacji dla ...
Konfiskata pojazdu za przekroczenie prędkości we Francji

Konfiskata pojazdu za przekroczenie prędkości we Francji

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA AUTOMOTIVEAutor artykułu:Otrzymaliśmy od widza na naszym kanale na YouTube następujące pytanie: Czy przekraczając prędkość we Francji, o ponad 50 kmh na autostradzie, może zostać dokonana konfiskata pojazdu, ...

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
FAX: +48 61 666 37 59
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

 

O kancelarii

Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.