KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

BRANŻA MOTORYZACYJNA

Kancelaria TURCZA posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej dealerów samochodowych, autokomisów, autoryzowanych warsztatów samochodowych i serwisów oraz innych podmiotów działających w szeroko pojętym obszarze automotive (motoryzacja). Mając bogatą wiedzę fachowo i trafnie odpowiadamy na potrzeby przedsiębiorców zapewniając pełne, merytoryczne wsparcie zgodnie z bieżącymi potrzebami w zakresie m.in. przygotowywania wzorów dokumentów i procedur, prawnej windykacji należności, prawa pracy, wsparcia w zakresie zakupu bądź zbycia nieruchomości oraz prawa podatkowego.

Aktywnie współpracujemy ze Związkiem Dealerów Samochodowych, Polską Izbą Motoryzacji oraz Stowarzyszeniem Prawników Rynku Motoryzacyjnego – nasi prawnicy regularnie przygotowują prawnicze ekspertyzy, autorskie opracowania i tematyczne webinaria.

Stała współpraca:

Nasz blog:

Branża motoryzacyjna

poznaj ofertę obsługi prawnej

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA prawna

do kogo kierujemy naszą ofertę

Autoryzowani dealerzy

Komisy samochodowe

Serwisy samochodowe

Sprzedawcy części

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DEALERÓW SAMOCHODOWYCH I WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH

W TYM MOŻEMY POMÓC

Obsługa reklamacji

Pomagamy naszym klientom w sytuacjach kofliktowych i doradzamy w jaki sposób prawidłowo reagować na konsumenckie zgłoszenia m.in. dotyczące niezgodności towarów z umową, zgłoszenia gwarancyjne, czy żądania zwrotu bądź obniżenia ceny.

aktualizacja i zgodność z prawem dokumentacji sprzedażowej

budowanie zgodnej z prawem strategii sprzedażowej (ochrona praw konsumenta)

Więcej

Windykacja prawna

Kancelaria przez lata wypracowała efektywne metody dochodzenia należności, w tym bogate instrumentarium czynności na etapie przedsądowym, jak i na etapie egzekucji, pozwalające na skuteczne poszukiwania i ustalenie składników majątku dłużnika oraz ich zabezpieczenie w celu dalszej egzekucji. Kancelaria prowadzi liczne sprawy przeciwko członkom zarządu dłużnych spółek, a także skargi pauliańskie przeciwko osobom na rzecz których dłużnicy wyzbyli się majątku.

weryfikacja, monitoring oraz optymalizacja procedur związanych z windykacją w firmie klienta dążąc do poprawy efektywności pozyskiwania należności

świadczenie usług prawnych z zakresu windykacji miękkiej (przedsądowej) i windykacji twardej (sądowej),

negocjacje z dłużnikami w celu polubownego odzyskania należności

i

w przypadku braku współpracy – obsługa postępowań sądowych i egzekucyjnych

Więcej

Prawnicy kancelarii świadczą obsługę spraw windykacyjnych mającą na celu zapewnienie terminowego spływu należności, w miarę możliwości jednocześnie dbając o zachowanie dobrych relacji z dłużnikami.  

Umowy

Opinie prawne, sporządzanie i opiniowanie umów, ogólnych warunków umowy, wzorów dokumentów. Pomagamy przy negocjowaniu warunków umownych, a przede wszystkim zabezpieczeniu umów i roszczeń z nich wynikających.

wsparcie przy negocjacjach kontraktów z kontrahentami branżowymi, bieżącym kontakcie z klientem, producentem i dystrybutorem

Więcej

Procedury i regulaminy
Przygotowujemy regulaminy obowiązujące w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych przedsiębiorstw swoich klientów. Do każdego z regulaminów podchodzimy indywidualnie. W pierwszej kolejności poznajemy specyfikę pracy przedsiębiorstwa klienta, tak aby regulamin rzeczywiście służył swojemu celowi i regulował najistotniejsze kwestie.

Więcej

Prawo pracy i cudzoziemcy

Prawidłowe porozumienie z pracownikami w ramach stosunku pracy zwiększa bezpieczeństwo pracodawcy oraz osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Klauzule zastosowane w umowach mogą m.in. zabezpieczać firmę przed niespodziewanymi absencjami oraz ograniczać przepływ pracowników do bezpośredniej konkurencji.

zwolnienia pracownicze (zwolnienia grupowe, w trybie dyscyplinarnym, za porozumieniem stron, etc.);

sprawy związane z zatrudnieniem zarówno w oparciu o umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu konkurencji oraz ochrony danych osobowych;

dokumentacja związana z zatrudnianiem Ukraińców i innych cudzoziemców

sporządzanie projektów umów, jak również dokumentacji wewnętrznej typu regulamin pracy, regulamin wynagrodzenia czy regulamin premiowania

doradztwo ukierunkowane na optymalizację kosztów zatrudnienia

weryfikacja poprawności zawartości teczek pracowniczych (audyty), z naciskiem na spełnienie wszelkich przewidzianych prawem wymogów, w tym RODO

szkolenia dla pracodawców i pracowników

Więcej

W szczególności prowadziliśmy spory odszkodowawcze, o przywrócenie do pracy, a także o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu relacji zatrudnienia na podstawie umów o pracę przy jednoczesnym powołaniu do składu organów spółek kapitałowych. Szczególnie w tym ostatnim obszarze, wielokrotnie doradzaliśmy managerom jak i spółkom, negocjowaliśmy dlań umowy, także w obszarach zakazu konkurencji i ochrony poufności danych. Wielokrotnie opracowywaliśmy regulaminy pracy, wynagradzania oraz funduszy socjalnych, z uwzględnieniem aspektów optymalizacji kosztów zatrudnienia.

Ponadto, zespół Kancelarii posiada również doświadczenie w postępowaniach z zakresu uzyskiwania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń wypadkowych, w postępowaniach emerytalno – rentowych, w tym w przedmiocie waloryzacji takich świadczeń.

Obsługa klienta

Rzetelne przygotowanie procedur związanych z obsługą klienta to nie tylko profesjonalny wizerunek firmy, ale przede wszystkim zapewnienie ochrony jej interesów w przypadku sporu z niezadowolonym klientem.

Więcej

W przypadku sprzedawców samochodów, części czy też serwisów duża ilość klientów korzystających z usług przedsiębiorstwa zwiększa szanse na wystąpienie błędów, awarii pojazdów bądź subiektywnej różnicy zdań. Rzetelna procedura pomaga klientowi dochodzić swoich praw natomiast druga strona ma zapewnioną ochronę, gdy roszczenia te są bezzasadne.

Anti-Money Laundering (AML)

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) wprowadza szereg obowiązków dla podmiotów operujących w kluczowych branżach gospodarki, w tym również sektorze automotive.

weryfikacja poprawności praktyk i dokumentacji pod kątem bezpieczeństwa transakcji

przygotowanie procedur, w tym procedury anonimowego zgłaszania naruszeń

kompleksowe sporządzenie dokumentacji

szkolenia AML oparte na autorskich materiałach

Więcej

Naszą ofertę z zakresu usług prawnych w obszarze anti-money laundering można znaleźć na naszej stronie poświęconej tej specjalizacji: amlwdrozenia.pl

RODO

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych wspiera przedsiębiorców motoryzacyjnych w zakresie dostosowania do wymogów wynikających z RODO. W zależności od charakteru, wielkości i rodzaju firmy doradzamy wybór niezbędnego zakresu usług takich jak: bieżące doradztwo, wdrożenia, szkolenia pracowników, audyty czy też pełnienie funkcji Inspektora Ochronych Danych Osobowych.  

powierzenie funkcji IOD

wdrożenia RODO

szkolenia prawne z RODO

kontrole bezpieczeństwa (audyty RODO)

Więcej

Nieruchomości

Kancelaria świadczy profesjonalne doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości, począwszy od badania stanu prawnego nieruchomości, poprzez negocjowanie warunków nabycia lub zbycia nieruchomości, aż do przygotowywania albo zaopiniowania projektów umów w tym zakresie. Przygotowujemy również i opiniujemy umowy najmu lub dzierżawy salonów samochodowych i punktów serwisowych.

transakcje zakupu salonów samochodowych

inwestycje dot. budowy/rozbudowy obiektów salonowych/warsztatów

Więcej

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
FAX: +48 61 666 37 59
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

 

O kancelarii

Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.