KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

BRANŻA SPOŻYWCZA I ROLNA

Bieżąca i kompleksowa obsługa branży rolno-spożywczej pozostaje od samego powstania Kancelarii TURCZA ważnym obszarem specjalizacji. Bogate doświadczenie oparte jest na wieloletniej obsłudze rozpoznawalnych na rynku podmiotów działalność w obszarze produkcji i przetwórstwa żywności oraz dystrybucji, transportu produktów spożywczych i handlu. W skład Zespołu Kancelarii wchodzą prawnicy nie tylko posiadający szerokie kwalifikacje i kompetencje, ale przede wszystkim znający tą problematykę oraz mający wypracowane i sprawdzone know-how.

Nasi adwokaci i radcowie prawni posiadają szeroką wiedzę z zakresu, często niszowych, zagadnień prawnych dotyczących: upraw rolnych, pasz, żywienia zwierząt, procedur hodowli, uboju i rozbioru, w tym również w obszarach oboju rytualnego. Dlatego też gotowi jesteśmy nieść profesjonalną pomoc w zakresie obsługi inwestycji rolniczych, jak i produkcji zwierzęcej, restrukturyzacji działalności, uzyskiwania dotacji oraz reprezentacji przed ARiMR. W naszej praktyce leży również wsparcie prawne w kontaktach z organami weterynarii, Państwowej Inspekcji Pracy, inspekcjami handlowymi.

Nasz blog:

Telefon

+48 61 666 37 60

Obrót nieruchomościami rolnymi

w tym nieruchomościami zabudowanymi obiektami służącymi produkcji rolnej

uzyskiwanie zgód kowr

zgody KOWR na sprzedaż oraz nabycie nieruchomości rolnych

Przygotowywanie umów kontraktacji

Przygotowywanie umów kontraktacji zwierząt rzeźnych

Przygotowywanie umów dzierżawy

Przygotowywanie umów dzierżawy gruntów rolnych oraz obiektów służących produkcji zwierzęcej

zwroty nakładów za nasiewy na dzierżawionym gruncie

Reprezentowanie podmiotów w postępowaniach dotyczących zwrotu nakładów za nasiewy poczynione na dzierżawionym gruncie

Uzyskiwanie decyzji i pozwoleń

Uzyskiwanie decyzji środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń wodnoprawnych dla obiektów służących produkcji rolnych

Odszkodowania w związku z ASF

Reprezentowanie podmiotów w postępowaniach dotyczących uzyskania odszkodowania w związku z przypadkami ASF

odszkodowania za szkody łowieckie

Reprezentowanie podmiotów w postępowaniach dotyczących uzyskiwania odszkodowania za szkody łowieckie

zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

Reprezentacja w postępowaniach dotyczących zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego

członkostwo w spółdzielniach rolnych

sprawy związane ze sporami oraz członkostwem w spółdzielniach rolnych

Badanie stanu prawnego nieruchomości

Badanie stanu prawnego nieruchomości rolnych oraz leśnych

wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Uzyskiwanie decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Prowadzenie postepowań administracyjnych

postępowania administracyjne w zakresie decyzji środowiskowych, warunków zabudowy oraz pozwoleń na budowę obiektów rolnych

współpraca z producentami rolnymi, grupami producenckimi oraz wytwórcami

współpraca z producentami rolnymi, grupami producenckimi oraz podmiotami zajmującymi się działalnością wytwórczą w rolnictwie, w szczególności związana z tworzeniem i negocjowaniem warunków umów dotyczących zbywania oraz nabywania produktów rolnych

reprezentacja przed ARiMR

reprezentacja podmiotów w postępowaniach administracyjnych przed ARiMR, w sprawach związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich na budowę obiektów służących produkcji rolnej

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

OBSŁUGA DZIAŁALNOŚCI ROLNEJ

Poszczególni prawnicy z zespołu Kancelarii są od lat związani z branżą rolniczą. Świadczyliśmy usługi na rzecz Klientów z branży rolnej z sektora produkcyjnego oraz handlowego. Stąd nasza wiedza z zakresu często niszowych zagadnień prawnych dotyczących upraw rolnych, pasz, żywienia zwierząt, procedur hodowli, uboju i rozbioru, w tym również w obszarach oboju rytualnego. Dlatego też gotowi jesteśmy nieść profesjonalną pomoc w zakresie obsługi inwestycji rolniczych, jak i produkcji zwierzęcej, restrukturyzacji działalności, uzyskiwania dotacji oraz reprezentacji przed ARiMR. W naszej praktyce leży również wsparcie prawne w kontaktach z organami weterynarii, Państwowej Inspekcji Pracy, inspekcjami handlowymi.

Obsługujemy w sposób ciągły kilka podmiotów z branży rolnej, w tym zarówno producentów płodów rolnych, jak i hodowców. Zakładaliśmy również i nadzorujemy prawne działanie Grup Producentów Rolnych, w tym w zakresie obowiązków sprawozdawczych do właściwych organów i instytucji.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

BRANŻA SPOŻYWCZA

Kancelaria od wielu lat stale świadczy pomoc prawną podmiotom produkcyjnym z branży spożywczej. Z uwagi na powyższe, prawnicy z Zespołu Kancelarii, posiadają rozległą wiedzę w zakresie przepisów regulujących zarówno produkcję, jak i obrót produktami spożywczymi, w tym w szczególności w zakresie produkcji mięsa i wędlin. Kancelaria uczestniczyła też w sporach dotyczących jakości produktów spożywczych, oraz ochrony praw patentowych do tych produktów i receptur na takie produkty.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

doświadczenie kancelarii

★ Stała obsługa prawna dużych firm z branży spożywczej ★
★ Doświadczenie w zakresie przepisów regulujących produkcję artykułów spożywczych ★
★ Bogate doświadczenie w procesach dotyczących roszczeń związanych z jakością produktów i reklamacjami ★
★ Założenie i obsługa jednej z pierwszych w Polsce Grup Producentów Rolnych ★
★ Stała obsługa prawna kilku ubojni, w tym jednej z największych w Polsce ★

proces zakupu kompleksu nieuchomości rolnych

Grunty i nieruchomości rolne (gmina Sulechów)

Kompleksowa obsługa procesu nabycia gruntów wraz z zabudową składającą się z kompleksu obiektu fermy zarodowej trzody chlewnej, dwóch ferm tuczowych trzody chlewnej, obiektu biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną oraz procesu nabycia stada podstawowego zwierząt, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych związanych ze zgodą na przeniesienie własności gruntów rolnych oraz decyzji administracyjnych związanych z funkcjonowaniem obiektu biogazowni rolniczej.

► Lokalizacja: gmina Sulechów
► Rodzaj projektu: Zakup gruntów rolnych wraz z kompleksem obiektów oraz zakup stada podstawowego zwierząt
► Realizowane obszary: Nabycie gruntu, nabycie stada podstawowego zwierząt, Uzyskanie decyzji administracyjnych

proces zakupu gruntów rolnych (ratajki)

Nabycie gruntów rolnych (ratajki)

Lokalizacja: Ratajki g. Sianów
Rodzaj projektu: Grunty rolne
Realizowane obszary: Nabycie

proces zakupu gruntów rolnych (żarnowiec)

Nabycie gruntu rolnego o powierzchni 11 ha

Lokalizacja: Żarnowiec
Rodzaj projektu: Grunt rolny
Realizowane obszary: Nabycie gruntu rolnego

proces zakupu gruntów rolnych (lipowa)

Nabycie gruntów rolnych (lipowa)

Obszar: 40ha
Lokalizacja: Lipowa
Rodzaj projektu: Grunt rolny
Realizowane obszary: Nabycie gruntu rolnego

proces zakupu gruntów rolnych (Pomianowice)

Nabycie gruntów rolnych (ratajki)

Obsługa prawna nabycia gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Lokalizacja: Pomianowice/Niedary
Rodzaj projektu: Grunt rolny
Realizowane obszary: Nabycie

proces zakupu gruntów rolnych (Tarnowa Łąka)

Nabycie gruntu rolnego (Tarnowa Łąka)

Obsługa prawna nabycia gruntu rolnego.

Lokalizacja: Tarnowa Łąka
Rodzaj projektu: Grunt rolny
Realizowane obszary: Nabycie

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
FAX: +48 61 666 37 59
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

 

O kancelarii

Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.