KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

SPORY SĄDOWE, ARBITRAŻ I MEDIACJE

Kompleksowa pomoc prawna Kancelarii obejmuje rozwiązywanie sporów na każdym etapie. Nasi prawnicy oferują aktywne wsparcie na etapie przedprocesowym, w tym w ramach prowadzenia profesjonalnych negocjacji; quasi-procesowym poprzez udział w arbitrażu, mediacjach i postępowaniach urzędowych; jak również na etapie procesowym, opierając się na wieloletnim doświadczeniu adwokatów i radców prawnych.

W Kancelarii zespołem prowadzącym postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne kieruje mec. Damian Nowicki.

Telefon

+48 61 666 37 60

Wsparcie w toku rozpraw sądowych

Prowadzenie postępowań sądowych

Kompleksowa pomoc prawna Kancelarii obejmuje rozwiązywanie sporów na każdym etapie. Nasi prawnicy oferują aktywne wsparcie na etapie przedprocesowym, w tym w ramach prowadzenia profesjonalnych negocjacji; quasi-procesowym poprzez udział w arbitrażu, mediacjach i postępowaniach urzędowych; jak również na etapie procesowym, opierając się na wieloletnim doświadczeniu adwokatów i radców prawnych.

Profesjonalna pomoc w trudnych procesach

Spory pomiędzy przedsiębiorstwami

Kancelaria posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu zawiłych sporów sądowych w sprawach cywilnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Praktyka ta dotyczyła między innymi prawa handlowego, prawa energetycznego, prawa rolnego, ochrony środowiska, nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego czy prawa pracy. Kancelaria pomaga zarówno Klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych.

Spory z bankami

Kredyty we frankach szwajcarskich

W ramach usług prawniczych, prawnicy Kancelarii reprezentują licznych kredytobiorców  frankowych w walce z wszystkimi bankami działającymi na rynku hipotecznym.

Koncyliacyjne rozwiązywanie sporów

Prowadzenie arbitrażu i mediacji

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii swoje doświadczenie zbudowali także w sporach arbitrażowych, wynikające zarówno z reprezentowania interesów Klientów przed stałymi sądami arbitrażowymi oraz ad hoc.

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
FAX: +48 61 666 37 59
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

 

O kancelarii

Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.