POZNAJ NAS

ZESPÓŁ KANCELARII


 • Zespół
 • Radcowie prawni i Adwokaci
 • Aplikanci radcowscy
 • Asystenci prawni
 • Egzekucja należności
 • Of Counsel
 • Administracja
 • Marek Turcza
  Marek Turcza
  CEO, Radca prawny, Syndyk
 • Katarzyna Turcza
  Katarzyna Turcza
  Radca prawny, Syndyk
 • Marta Rabe-Kozłowska
  Marta Rabe-Kozłowska
  Radca prawny
 • Damian Nowicki
  Damian Nowicki
  Adwokat
 • Łukasz Kwaśnik
  Łukasz Kwaśnik
  Radca prawny
 • Tomasz Wróblewski
  Tomasz Wróblewski
  Radca prawny, of Counsel
 • Wawrzyniec Malinowski
  Wawrzyniec Malinowski
  Radca prawny, of Counsel
 • Izabela Malinowska
  Izabela Malinowska
  Radca prawny, of Counsel
 • Aleksandra Kubiak
  Aleksandra Kubiak
  Aplikant radcowski
 • Angelika Marcinkowska
  Angelika Marcinkowska
  Aplikant radcowski
 • Jakub Matysiak
  Jakub Matysiak
  Aplikant radcowski
 • Michał Klauziński
  Michał Klauziński
  Aplikant radcowski
 • Maciej Góralski
  Maciej Góralski
 • Karolina Limańska
  Karolina Limańska
  Specjalista ds. egzekucji należności
 • Natalia Sarbinowska
  Natalia Sarbinowska
  Office manager

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
FAX: +48 61 666 37 59
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

 

O kancelarii

Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.

Marek Turcza
CEO, Radca prawny, Syndyk
SPECJALIZACJA

PRAWO GOSPODARCZE | KONTRAKTY HANDLOWE | TRANSAKCJE | OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI | SPORY CYWILNE | PRAWO ROLNE | PRAWO UPADŁOŚCIOWE

BIOGRAFIA

Doświadczenia zawodowe nabywał pracując w kancelariach radcowskich oraz w dziale prawnym spółki notowanej na warszawskiej GPW. W swojej karierze piastował m.in. stanowiska w radach nadzorczych spółek kapitałowych, a także w radzie nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa również aktywnie jako przedsiębiorca pełniąc funkcję m.in. prezesa zarządu spółki inwestycyjnej.

W toku swojej pracy zawodowej świadczył obsługę prawną przy realizacji międzynarodowych projektów private equity, uczestniczył w procesach przejęć i fuzji oraz w postępowaniach upadłościowych – w tym w postępowaniu naprawczym spółki notowanej na GPW. Prowadzi obsługę spółek kapitałowych, transakcji M&A oraz obrotu nieruchomościami. Uczestniczył w licznych kursach językowych oraz szkoleniach z zakresu Legal English. Ukończył m.in. Szkołę Prawa Amerykańskiego (The Catholic University of America Columbus School of Law), Kurs Tłumaczenia Pisemnego Tekstów Specjalistycznych – sekcja języka angielskiego oraz zdobył certyfikaty: FCE, CAE. Ponadto stale doskonali swoje umiejętności językowe.

Ukończył studia MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także Studium Podyplomowe dla Ekspertów i Doradców Podatkowych prowadzone przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa upadłościowego, aby następnie uzyskać licencję syndyka.

Domeną mec. Turczy są: prawo cywilne i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów i transakcji handlowych, a także prawo nieruchomości, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Jest miłośnikiem literatury i kina, w szczególności w ich oryginalnych, anglojęzycznych wersjach.

Wolny czas poświęca ponadto podróżom i turystyce motocyklowej.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
WYKSZTAŁCENIE
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski (FCE, CAE)

PUBLIKACJE
Katarzyna Turcza
Radca prawny, Syndyk
SPECJALIZACJA

KONTRAKTY HANDLOWE | PRAWO UPADŁOŚCIOWE | PRAWO OCHRONY KONSUMENTA | ODSZKODOWANIA

BIOGRAFIA

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny/Syndyk. W toku swojej praktyki zawodowej brała udział w wielu złożonych projektach mających za przedmiot opracowanie strategii prawno – biznesowej sprzedaży różnych produktów dla klientów profesjonalnych, w tym e – commerce. Tworzyła złożoną dokumentację handlową, ukierunkowaną na ochronę praw przedsiębiorców tak polskich jak i zagranicznych, odpowiadającą przy tym standardom konsumenckim.

Poza doświadczeniem w projektowaniu, badaniu (Due diligence) oraz opiniowaniu kontraktów handlowych, w tym między innymi w branży motoryzacyjnej, spożywczej oraz HORECA, posiada praktykę w zaawansowanych sposobach dochodzenia należności, w tym obejmujących wielopoziomowe Actio Pauliana, na wszystkich etapach procesu cywilnego.

Studiowała na kierunku prawo francuskie i europejskie w ramach programu realizowanego przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem w Tours, uzyskując dyplom magistra prawa europejskiego (juriste europeen) na poziomie Master 2. Biegle posługuje się językiem francuskim (certyfikat DALF i C1) oraz angielskim.

Mec. Turcza jako syndyk i praktyk prawa cywilnego aktywnie udziela się na ogólnopolskich konferencjach naukowych, publikuje oraz prowadzi warsztaty dla studentów.

Jej główne zainteresowania to teatr, zdrowie i literatura.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
 
WYKSZTAŁCENIE
 
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski; Język francuski (certyfikat DALF i C1)

PUBLIKACJE
Marta Rabe-Kozłowska
Radca prawny
SPECJALIZACJA

UMOWY HANDLOWE | PRAWO PRACY | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | AML | COMPLIANCE | MIĘDZYNARODOWE PRAWO TRANSPORTOWE

BIOGRAFIA

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując w poznańskich kancelariach radcowskich i radcowsko-adwokackich, gdzie zajmowała się m.in. bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym należących do grupy kapitałowej, sprawami z obszaru prawa gospodarczego, kontraktowego oraz upadłościowego, w języku polskim i angielskim. Posiada bogate doświadczenie jako tłumacz (ustny i pisemny) tekstów o tematyce prawniczej, w szczególności szeroko pojętych umów gospodarczych, prowadziła również autorskie warsztaty językowe w zakresie Legal English. Ukończyła studia podyplomowe z obszaru prawa pracy i rozwiazywania sporów pracowniczych. Specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań i procedur CRBR (compliance) dla organizacji: AML, RODO, ochrona sygnalistów. Członek Stowarzyszenia Prawa Prywatnego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
WYKSZTAŁCENIE
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski (ukończona anglistyka); Język hiszpański (certyfikat Dele)

PUBLIKACJE
Damian Nowicki
Adwokat
SPECJALIZACJA

PRAWO KARNE| PRAWO CYWILNE | PRAWO GOSPODARCZE | PRAWO BANKOWE | MIĘDZYNARODOWE PRAWO RODZINNE | PRAWO PROCESOWE

BIOGRAFIA

Adwokat o wieloletnim doświadczeniu procesowym i lider działu procesowo-windykacyjnego w kancelarii. Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Od kilku pomaga kredytobiorcom w sporach z bankami dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej, w szczególności tzw. kredytów frankowych. Mecenas Damian Nowicki, poza działaniami w szeroko pojętym prawie cywilnym, prowadzi również sprawy karne – pomaga pokrzywdzonym spółkom i klientom indywidualnym oraz podejmuje się obrony w zakresie przestępstw gospodarczych, powszechnych, a także przestępstw i wykroczeń drogowych. W zakresie tematyki prawa drogowego, prowadzi popularny blog oraz grupy dyskusyjne na Facebooku. W praktyce adwokata, znajdują się także sprawy rodzinne, w tym o charakterze międzynarodowym, takim jak uprowadzenia dzieci, czy sprawy między małżonkami pochodzących z różnych krajów.

 
WYKSZTAŁCENIE
 
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

PUBLIKACJE
Łukasz Kwaśnik
Radca prawny
SPECJALIZACJA

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

BIOGRAFIA

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Chicago Kent-College of Law. Specjalizuje się w sprawach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym oraz gospodarki nieruchomościami, prawem kontraktowym i handlowym. Wśród jego zainteresowań zawodowych znajdują się również zagadnienia z dziedzin prawa nowych technologii.
Jego główne zainteresowania to inwestycje i rynek nieruchomości w Polsce, nowoczesne technologie, film, piłka nożna

WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie – kierunek Prawo
 • ♣ Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego – Chicago Kent-College of Law
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Tomasz Wróblewski
Radca prawny, of Counsel
SPECJALIZACJA

Prawo gospodarcze, Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane.

DOŚWIADCZENIE

Radca Prawny/Syndyk. Specjalizuje się w prawie gospodarczym (prawo spółek, umowy handlowe, prawo upadłościowe), prawie cywilnym (zobowiązania, nieruchomości, windykacja należności) oraz w prawie pracy (w tym oświatowym). Zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek osobowych i kapitałowych (m.in. prowadzi stałą obsługę prawną jednej z największych podkarpackich spółek z o.o. zatrudniającej 2000 pracowników), tworzy i nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji korporacyjnej spółek, obsługuje ich organy (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników), a także reprezentuje przedsiębiorców w procesach sądowych. Doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa materialnego i procesowego zdobywał w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (ukończonych z wynikiem bardzo dobrym), a następnie w trakcie 3-letniej aplikacji sądowej w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie (zakończonej egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym). Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego w Wyższej Szkole Administracji i Prawa w Lublinie. Pracował w wydziałach karnym i cywilnym Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, a także w krakowskiej kancelarii notarialnej oraz praktykował w jednej z najlepszych krakowskich kancelarii radców prawnych. Jest autorem wzorów pism, umów i regulaminów z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy udostępnianych w systemie informacji prawnej LexPolonica wydawnictwa LexisNexis. W okresie VI Kadencji Sejmu RP prowadził obsługę prawną Biura Poselskiego w Sandomierzu, uczestnicząc w dyskusji dotyczącej tworzenia projektów aktów normatywnych wprowadzanych do polskiego systemu prawnego. Posiada licencję syndyka uprawniającą do prowadzenia postępowań upadłościowych. Biegle posługuje się językiem angielskim (Certificate in Advance English – University of Cambridge) oraz komunikatywnie językiem niemieckim (Österriech Instytut w Krakowie).

WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Prawo
 • ♣ Wyższa Szkoła Administracji i Prawa w Lublinie – absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu prawa podatkowego
 • ♣ Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. – absolwent Studium Podyplomowego dla Ekspertów i Doradców Podatkowych
 • ♣ Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny / Syndyk
 • ♣ Lider Zespołu Radców Prawnych na Podkarpaciu – obsługującego m.in. Grupę Spółek Skarbu Państwa, wiodącej spółki kapitałem niemieckim i amerykańskim z branży Automotive oraz sześciu sądów powszechnych
 • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
 
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski – biegle (CAE, certificate in Legal English); Język niemiecki – komunikatywnie (Österriech Instytut w Krakowie)

Wawrzyniec Malinowski
Radca prawny, of Counsel
SPECJALIZACJA

Prawo gospodarcze, Prawo procesowe, Postępowanie upadłościowe i naprawcze.

DOŚWIADCZENIE

Radca Prawny/Syndyk. Wawrzyniec Malinowski zajmuje się prawem procesowym, w szczególności procesem upadłościowym oraz postępowaniami odszkodowawczymi. Będąc od 2006 roku syndykiem posiada także praktyczne doświadczenie z zakresu prawa upadłościowego. W ramach posiadanego doświadczenia specjalizuje się w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, tak sądowej, jak i pozasądowej. Jako pełnomocnik i doradca prawny uczestniczył począwszy od 2009 roku w kilkunastu postępowaniach układowych. Posiada doświadczenie w negocjacjach z instytucjami finansowymi. W ramach świadczonej pomocy prawnej współpracuje ze specjalistami z zakresu zarządzania oraz finansów, wpierając pozaprawne procesy wdrażania zmian w restrukturyzowanych podmiotach. Równocześnie prowadzi praktykę w zakresie prawa procesowego, ze szczególnym naciskiem na postępowania związane z odpowiedzialnością organów zarządzających spółkami kapitałowymi.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Prawo

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Izabela Malinowska
Radca prawny, of Counsel
SPECJALIZACJA

PRAWO SPÓŁEK | PRAWO UMÓW | NIERUCHOMOŚCI I PROCES INWESTYCYJNY | POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE | PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

DOŚWIADCZENIE

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, począwszy od 2001 roku, pracując w jednej z krakowskich Kancelarii. Izabela Malinowska zajmuje się obsługą prawną w zakresie robót i inwestycji budowlanych oraz prawa zamówień publicznych. W ramach posiadanego doświadczenia specjalizuje się w sporach powstałych na gruncie umów o roboty budowlane oraz prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w stosowaniu warunków kontraktowych FIDIC. Od 2009 r. jako pełnomocnik reprezentuje przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego oraz Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Prawo

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Aleksandra Kubiak
Aplikant radcowski
SPECJALIZACJA

PRAWO GOSPODARCZE | DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI | PRAWO PROCESOWE

DOŚWIADCZENIE

Jest członkiem Zespołu Kancelarii od 2017 r. W tym czasie nabyła praktyczne doświadczenie zawodowe w bieżącej, kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym, procesowym oraz gospodarczym, z szczególnym uwzględnieniem świadczenia pomocy prawnej w zakresie egzekucji należności. Sprawami klientów zajmuje się na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym, wykonując wszystkie czynności w toku tych postępowań.

Interesuje się podróżami, fotografią oraz kuchnią europejską.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Prawo

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

PUBLIKACJE
Angelika Marcinkowska
Aplikant radcowski
SPECJALIZACJA

PRAWO GOSPODARCZE | PRAWO CYWILNE | PRAWO PROCESOWE

DOŚWIADCZENIE

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo. W trakcie studiów uzyskała stypendium Rektora dla najlepszych studentów za bardzo dobre wyniki w nauce. W czerwcu 2019 roku obroniła prace magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego z zakresu prawa handlowego i prawa rodzinnego pt. „Odpowiedzialność małżonka członka zarządu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.” Zainteresowanie naukowe skupia głównie w kręgu prawa cywilnego materialnego oraz procesowego oraz prawa gospodarczego.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
 • Reprezentowanie rzeczoznawców majątkowych w sporach sądowych prowadzonych przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych.
 • Reprezentowanie deweloperów przez wszystkimi organami administracji – w tym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie naliczenia opłat adiacenckich.
 • Przygotowywanie raportów due diligence nieruchomości.
 • Reprezentowanie klientów w sporach z pośrednikami sprzedaży nieruchomości.
WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo
 • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Jakub Matysiak
Aplikant radcowski
SPECJALIZACJA

PRAWO ROLNE | PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI | PRAWO ADMINISTRACYJNE

BIOGRAFIA

Obronił pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego pt: „Postępowanie o ubezwłasnowolnienie”. Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego oraz administracyjnego, w szczególności wokół: prawa rolnego, problematyki związanej z obrotem nieruchomościami rolnymi, problematyki związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowych oraz warunków zabudowy, prawa przewozowego, zagadnień związanych z produkcją i obrotem trzodą chlewną oraz obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów zajmujących się produkcją, kontraktacją, importem oraz obrotem warchlakami oraz trzodą chlewną, podmiotów zajmujących się działalnością transportową, podmiotów zajmujących się produkcją roślinną, podmiotów zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz podmiotów zajmujących się wynajmowaniem lokali komercyjnych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał, począwszy od 2012 r., w kancelarii adwokackiej oraz kancelarii radcy prawnego.

Z zakresie jego zainteresowań znajdują się historia, polityka oraz sport.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
 • Współtworzył wzorce umów związanych z przystąpieniem i uczestnictwem w ogólnopolskim programie „Gobarto 500” dla spółki Gobarto S.A..
 • Brał udział w obsłudze prawnej transakcji nabywania wielkopowierzchniowych obiektów służących do produkcji zwierzęcej.
WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Prawo
 • ♣ Uczestnik szkolenia „Mediacje cywilne i gospodarcze” zorganizowanego przez Centrum Szkoleń Prawnych
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

PUBLIKACJE
Michał Klauziński
Aplikant radcowski
SPECJALIZACJA

PRAWO SPÓŁEK | DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI | PRAWO CYWILNE

BIOGRAFIA

Doświadczenie zawodowe zdobywał już od II roku studiów, pracując w renomowanych poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich, specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Dzięki wcześnie rozpoczętej karierze zawodowej posiadł doświadczenie w zakresie skutecznego dochodzenia należności i umiejętności sprawnego negocjowania umów. W dotychczasowej pracy zawodowej brał udział w wielu złożonych projektach dla Klientów Kancelarii, np. uczestnictwo w przeprowadzeniu audytów prawnych przedsiębiorstw (due dilligence).

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie przygotowywania protokołów ze zgromadzeń wspólników całej grupy kapitałowej. Uczestniczył również w wielu procesach zakładania spółek, ich przekształceń oraz szeroko pojętych zmian. W związku z powyższym, w zakresie swojej specjalizacji obsługiwał prawie wszystkie rodzaje spółek prawa handlowego. Do każdego tematu stara się podchodzić indywidualnie, w celu jak najsprawniejszego osiągnięcia efektu końcowego zamierzonego przez Klienta. Do TURCZA Kancelaria Radców Prawnych dołączył w 2016 roku. Wolne chwile przeznacza na rozwój umiejętności kulinarnych.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
 • Przeprowadzenie audytów prawnych przedsiębiorstw (due dilligence).
 • Koordynowanie procesów przekształceń przedsiębiorstw.
 • Tworzenie i opiniowanie umów, aktów założycielskich spółek.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji korporacyjnej spółek.
 • Odpowiedzialność za przygotowanie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na rzecz przedsiębiorstwa.
WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Prawo
 • ♣ Absolwent studiów podyplomowych „Studium Prawa Spółek” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

PUBLIKACJE
Maciej Góralski
SPECJALIZACJA

PRAWO CYWILNE | PRAWO GOSPODARCZE | DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

BIOGRAFIA

Student V roku prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie jego zainteresowań znajduje się prawo i procedura cywilna, filozofia prawa oraz doktryny polityczno-prawne. Aktywny członek społeczności akademickiej, zajmuje się publikacją artykułów naukowych, a także organizuje i bierze udział w konferencjach naukowych jako członek KN Prawa Brytyjskiego UAM. W codziennej praktyce kancelaryjnej zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, w szczególności w dziedzinie egzekucji należności oraz pomocy prawnej.

WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Prawo
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Karolina Limańska
Specjalista ds. egzekucji należności
SPECJALIZACJA

WINDYKACJA | DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

DOŚWIADCZENIE

Specjalista ds. egzekucji należności. Doświadczenie z zakresu windykacji zdobywała m.in. pracując przez okres ponad czterech lat w dziale windykacji jednej z największych firm na polskim rynku zajmujących się pożyczkami gotówkowymi.

W kręgu jej zainteresowań znajdują się: zdrowe odżywianie, a także aktywność sportowa: jogging, kolarstwo oraz wędrówki górskie.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji – kierunek Administracja

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Natalia Sarbinowska
Office manager
SPECJALIZACJA

Kierownik sekretariatu

DOŚWIADCZENIE

Odpowiada za administracyjne wsparcie Zespołu oraz sprawne funkcjonowanie sekretariatu. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi administracyjnej oraz finansowo – księgowej, zdobyte w trakcie kilkuletniej pracy w podmiotach o różnorodnym profilu branżowym, w tym w kancelarii prawnej. Z Kancelarią współpracuje od 2015 roku. Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie pasjonatka motoryzacji. Interesuje się tematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz rekrutacją pracowników.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Wyższa Szkoła Bankowa – kierunek zarządzanie, specjalizacja zarządzanie zasobami ludzkimi

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski